31.1.2020

Japani: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Pääosin turvallinen matkailumaa. Huomioi maajäristyksiin ja taifuuneihin liittyvät vaarat. Seuraa Japanin viranomaisten ohjeita.

Ajankohtaista

Kiinassa, Hubein maakunnassa on todettu alkuvuonna useita keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV). Yksittäistapauksia on todettu myös monissa muissa maissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on pieni. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsihygieniaa. THL on julkaissut ohjeita matkailijoille, miten koronavirukselta voi suojautua. https://thl.fi/-/ohjeita-matkailijoille-miten-wuhan-koronavirukselta-voi-suojautua-?redirect=%2F

Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Ulkoministeriö ja suurlähetystöt seuraavat tilannetta tiiviisti. THL päivittää sivuillensa ajantasaista tietoa ja ohjeistusta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja%20rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus

Japanin viranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä:
Japanin terveysministeriö (Ministry of Health, Labour and Welfare, japaniksi): https://www.mhlw.go.jp/index.html
Tokion metropolialueen hallinto (englanniksi): https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2020/0128_00.html

Japanin tilanteesta tietoa saa myös seuraamalla paikallista mediaa, esim. Japanin yleisradioyhtiö NHK (englanniksi): https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille http://matkustusilmoitus.fi

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen turvallisuustilanne Japanissa on hyvä.
Huomioi kuitenkin, että Japanissa tapahtuu suurempia ja pienempiä maanjäristyksiä lähes jatkuvasti.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon Japanin luonnon muutkin ääri-ilmiöt kuten taifuunit ja voimakkaisiin sateisiin liittyvät tulvat ja maanvyöryt. Seuraa säätiedotuksia sekä Japanin viranomaisten ohjeita.

Japaniin kohdistuvan terrori-iskun mahdollisuus on suhteellisen alhainen, mutta sitä ei voi täysin sulkea pois. Japanin viranomaiset tehostavat turvatoimia lentokentillä, satamissa ja rautatieasemilla entisestään vuoden 2020 Tokion Olympialaisten lähestyessä.

Turvallisuustilanne Japanin lähialueilla jatkuu suhteellisen vakaana, joskin provokaatiot Korean niemimaalla ovat viime aikoina lisääntyneet. Suurlähetystön arvio Japanin turvallisuustilanteesta ei ole muuttunut, mutta matkaa valmisteltaessa on hyvä seurata tiedotusvälineiden ja viranomaistiedotteiden kautta alueellista tilannetta.

Kriisitilanteessa noudata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten evakuointi- ja suoja-alueita koskevia ohjeita, ja seuraa mahdollisuuksien mukaan myös Suomen viranomaisten (Suomen Tokion-suurlähetystö, ulkoministeriö, Säteilyturvakeskus) neuvoja. Ota mahdollisuuksien mukaan yhteyttä omaisiisi Suomessa.

Yleinen hätänumero on 110. Puheluun vastataan japaniksi, mutta se käännetään englantia puhuvalle virkailijalle tarpeen mukaan.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvaa rikollisuutta on Japanissa vähän. Matkailijan kannattaa kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta ja säilyttää passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa.

Tokiossa tulee ajoittain ilmi tapauksia, joissa erityisesti ulkomaalaisten drinkkeihin on salaa sekoitettu jonkinlaisia huumeita tai tyrmäystippoja. Varsinkin pienissä, halvoissa kapakoissa, joissa ei ole kameravalvontaa, on syytä pitää huolta juomastaan ja matkatovereistaan. Eniten ongelmia on aiheutunut Shinjukun Kabuki-chon ja Roppongin alueiden pienemmissä baareissa. Paikallinen poliisi kehottaa välttämään baareja ja ravintoloita, joihin houkutellaan puoliväkisin kadulta. Juomalaskua voidaan periä väkivallalla uhkaamalla.

Tarvitset ilmoitusnumeron, kun haet edustustosta väliaikaista passia kotiin paluuta varten. Saat sen kun teet matkustusasiakirjan katoamisesta ilmoituksen paikalliselle poliisiasemalle. Japanissa poliisiraportista ei voi saada kopiota, vaan pelkän ilmoitusnumeron. Tämä numero täytyy säilyttää uuden passin hankkimista varten tai vakuutusyhtiölle tehtävää korvaushakemusta varten.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Japanissa on vasemmanpuoleinen tieliikenne. Rattijuopumuksen promilleraja on 0. Japanissa ei saa ajaa tai vuokrata ajoneuvoa pelkällä suomalaisella ajokortilla. Täytyy olla myös 1949-mallin Kansainvälinen ajokortti, jota haetaan Autoliitosta: https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti

Luonnonolot

Suurin matkailuriski liittyy luonnonmullistuksiin. Japani sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maa on altis maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Mikäli maanjäristys tapahtuu Japania ympäröivillä merialueilla, on tsunamin eli hyökyaallon riski olemassa.

Japanissa esiintyy kesäisin ja syksyisin taifuuneja, jotka saattavat johtaa paikallisiin tulviin ja maanvyörymiin. Japanin meteorologinen laitos seuraa tarkasti myrskyjen kehittymistä Tyynellä valtamerellä ja ohjautumista Japaniin. Kesän ja alkusyksyn kuukausina kannattaa pyrkiä seuraamaan paikallisia säätiedotuksia televisiosta, sanomalehdistä ja internetistä. Japanin meteorologisen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa myös englanniksi niin sää-, myrsky- kuin taifuuniennusteita sekä seurata maanjäristyksiä ja niiden voimakkuuksia: http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Terveys

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Yleinen hygieniataso Japanissa on hyvä. Maassa ei normaalisti esiinny vaarallisia kulkutautiepidemioita.

Noudata kuitenkin huolellista hygieniaa hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Sairaustapauksissa englanninkielistä neuvontaa saa maksutta Tokion alueella Himawari Medical Information Service -palvelusta, puh. +81-3-5285 8181. Palvelu toimii päivittäin klo 9.00-20.00.

Koko maan kattava englanninkielinen terveyspalveluiden hakupalvelu: https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Japanissa rangaistukset esimerkiksi yleisten järjestyssääntöjen rikkomisesta tai humalakäyttäytymisestä ovat ankarampia verrattuna Suomeen, ja poliisi voi pitää epäiltyä pidätettynä ja kuulusteltavana kymmenestä päivästä 23 päivään poliisilaitoksella. Huumausainerikoksiin liittyvät rangaistukset ja tuomiot ovat myös ankaria.

Yleistä tietoa Japanista ja käytännöistä: https://finlandabroad.fi/web/jpn/hyva-tietaa

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Tokion-suurlähetystö

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 3 544 760 00
http://finlandabroad.fi/japan
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].