Team Finland -verkosto

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut. 

Japanissa verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut sekä tarjoaa asiantuntemusta maailman kolmanneksi suurimmasta taloudesta, joka on monessa suhteessa edelläkävijä sekä kuluttajamarkkinana että innovaatioiden kehittäjänä. Team Finland auttaa yrityksiä ratkomaan haasteita, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille.(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland -yhteyshenkilöt Japanissa 

Puheenjohtaja: 
Pekka Orpana, suurlähettiläs 
pekka.orpana(a)formin.fi

Koordinaattori: 
Niina Väisänen, vastuuvirkamies, talous- ja kauppapolitiikka
niina.vaisanen(a)formin.fi
puh. +81 3 5447 6000

Team Finland -toimijat Japanissa

Suomen Tokion-suurlähetystö

Suomen Tokion-suurlähetystö edistää Suomen ja Japanin kahdenvälisiä suhteita sekä Suomen poliittisia ja taloudellisia etuja Japanissa. Edustusto on aktiivinen myös maakuvatyössä ja edistää osaltaan Suomen tunnettuutta Japanissa. Suurlähetystön päällikkö johtaa Team Finland -toimintaa tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Suurlähetystön kaupallinen osasto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (Business Finland)

Business Finland tarjoaa yrityksille yhtenäisen palvelupolun innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen. Business Finland on kokonaan valtion omistama organisaatio. Business Finlandissa työskentelee 600 asiantuntijaa – ulkomailla 40 ja kotimaassa 20 toimipisteessä.

Suomen Japanin Instituutti(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen Japanin Instituutti luo edellytyksiä taitelija-, tutkija- ja opiskelijavaihdolle jakamalla tietoa kursseista ja stipendeistä sekä esittelee japanilaiselle medialle suomalaista tutkimusta, koulutusta ja kulttuuria. Instituutti tarjoaa kontakteja myös japanilaisille, joita kiinnostaa yhteistyö suomalaisten instituutioiden kanssa.

Finnish Chamber of Commerce in Japan(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (FCCJ)

FCCJ on Japanin ja Suomen välistä kaupankäyntiä edistävä, voittoa tavoittelematon organisaatio. Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymän FCCJ:n suurimman jäsenryhmän muodostavat Japanissa toimivat suomalaiset yritykset ja japanilaiset yritykset, joilla on jo liiketoimintaa Suomessa tai halua laajentaa liiketoimintaansa Suomeen.

Kunniakonsulaatit (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen kunniakonsulaatit valvovat Suomen ja suomalaisten etuja ja oikeuksia ulkomailla yhdessä edustuston kanssa. Kunniakonsulaatit edistävät myös Suomen ja asemamaan kaupallistaloudellisia ja kulttuurisuhteita yhteistyössä edustuston kanssa ja osallistuvat Suomen maakuvan vahvistamiseen. Suomen Japanin-kunniakonsulaatit sijaitsevat Osakassa, Kitakyushussa, Nagoyassa ja Sapporossa.

Team Finland -verkoston tavoitteet Japanissa

Suomi on kokoaan suurempi toimija Japanissa, jonka vahvuudet tunnetaan sekä tieteen, kulttuurin että liiketoiminnan saralla. Suomalaisuus on lisäarvo, ja Suomen kärkipaikat kilpailukykyvertailuissa, koulutusselvityksissä ja hyvinvointitaulukoissa huomioidaan huippuosaamista arvostavassa Japanissa.

Team Finlandin yleistavoitteina Japanissa ovat suomalaisen kaupankäynnin ja liiketoiminnan edistäminen, japanilaisten investointien houkutteleminen Suomeen, korkeakoulu- ja tiedeyhteistyön vahvistaminen ja hyödyntäminen ja teknologisen yhteistyön tehostaminen. Eräinä painopisteinä ovat energia-, terveys- ja ympäristösektorit sekä luovat alat.

Team Finland tekee myös Suomi-kuvaa tunnetuksi Japanissa erityisesti talouteen, hyvinvointiyhteiskuntaan, tieteeseen ja kulttuuriin erikoistuneiden toimittajien ja vaikuttajien suuntaan. Team Finlandin yhteisellä julkisuusdiplomatialla on vankka ja tavoitteellinen perusta, jota tukee vuosikymmenten aikana rakentunut myönteinen Suomi-kuva. 

Suomi-tietoutta jaetaan suurlähetystön verkkosivujen, Facebookin ja Twitter-tilin kautta sekä erilaisten tapahtumien, esitteiden ja julkaisujen avulla. Myös muut TF-toimijat jakavat tietoa verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan.

Lisätietoa