Registration of birth in the Population Register System

Births of Finnish citizens outside Finland must be notified to the Local Register Office. You can also submit the notification at a Finnish embassy or send it there to be posted to the Local Register Office for registration.

Birth certificates issued by an EU country are accepted without requiring that a so-called apostille be attached to the document.

In other countries the original birth certificate or a copy of it, authenticated at a mission of Finland, must be appended to the notification. The document must be legalised and, if it has been issued in some other language than Finnish, Swedish or English, an authorised translation in one of these languages must be provided. Translations made abroad must be legalised. Translations made by an authorised translator in Finland are valid as such.

Japanissa syntyneen lapsen ilmoittaminen

Lähetä seuraavat asiakirjat maistraattiin. Voit myös lähettää ne edustustoon, josta ne toimitetaan edelleen maistraattiin.

  • täytetty ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
  • kopio äidin passista
  • kopio isän passista
  • kopio vanhempien ja lapsen ulkomaalaisen rekisterikortista
  • paikallisesta maistraatista (ward office) perherekisteriote (koseki tohon) mikäli toinen puoliso on japanilainen tai vastaanottotodistus (juri shomeisho) mikäli molemmat puolisot ovat ulkomaalaisia; asiakirjaan pitää hakea apostille​​​​​​​​​
  • perherekisteriotteen tai vastaanottotodistuksen laillistettu käännös ​​​​​​​​​​