Suomen suurlähetystö Tukholmassa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2022

Suomen suurlähetystö Tukholmassa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2022

Suurlähetystö rekrytoi vuodelle 2022 yhteensä kolme korkeakouluharjoittelijaa. Toivomme harjoittelijoiksi opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

Työtehtävät ja vaatimukset

Poliittinen yksikkö (harjoittelijoiden määrä 2)

Poliittinen yksikkö hakee yhtä harjoittelijaa ajalle 1.4.–30.6.2022 sekä yhtä harjoittelijaa ajalle 1.9.–30.11.2022.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu avustaa virkamiehiä eri tehtävissä, kirjoittaa muistioita ja selvityksiä sekä avustaa tapahtumien järjestämisessä ja suurlähetystön asiakaspalvelussa.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Harjoittelijan tulisi olla kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, EU-asioista sekä talous- ja kauppapolitiikasta.

Toivomme harjoittelijalta analyyttisyyttä, hyviä valmiuksia sujuvan tekstin tuottamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Keskeisten toimistotyökalujen (Word, Power Point, Excel) on oltava hyvin hallussa.

Lehdistö- ja kulttuuriyksikkö (harjoittelijoiden määrä 1)

Lehdistö- ja kulttuuriyksikkö hakee yhtä harjoittelijaa ajalle 1.9.-30.11.2022.

Harjoittelija suunnittelee viestintää, tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan ja lähetystön kotisivulle sekä avustaa tapahtumien järjestämisessä ja suurlähetystön asiakaspalvelussa.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Harjoittelijan tulisi olla kiinnostunut Suomen maakuvatyöstä, viestinnästä, kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä ulkopoliittisista ja kauppapoliittisista teemoista.

Toivomme harjoittelijalta analyyttisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta. Keskeisten toimistotyökalujen (Word, Power Point, Excel) ja sosiaalisen median kanavien on oltava hyvin hallussa.

Palkkaus

Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (vuonna 2021 bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja oli 1 252 euroa/kk).

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisätiedot:

  • Harjoittelu edellyttää yliopiston/oppilaitoksen tuen. Hakemukseen tulee liittää todistus myönnetystä tuesta. 
  • Oppilaitoksen rahoitustuen tulee olla noin 1 000 euroa/kk. Kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana on mahdollinen.

Turvallisuusselvitys

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja Suojelupoliisin verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Hakeminen

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ansioluettelosi 1.12.2021 mennessä osoitteeseen: [email protected] Otsikoi liitteet muotoon Sukunimi_Etunimi_Hakemus ja Sukunimi_Etunimi_Ansioluettelo.

Ilmoita hakemuksessa selkeästi, mitä harjoitteluajanjaksoa ja tehtävää (poliittinen tiimi, lehdistötiimi) haet. MS Teams -haastattelut kevään harjoitteluihin pyritään järjestämään joulua edeltävillä viikoilla.