Koronavirustilanne Ruotsissa – usein kysyttyjä kysymyksiä

Koronavirustilanne Ruotsissa – usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä matkustus sallitaan? Tarvitsenko passia, kun matkustan Ruotsista Suomeen? Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä matkustamisesta Ruotsista Suomeen ja koronaviruksesta, sekä vastaukset niihin.

 

Ajankohtaiset ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivulta.

Hallituksen tiedote maahantulon rajoituksista 24.8.2020 alkaen.

Sisärajavalvontaa jatketaan edelleen toistaiseksi tietyiltä osin.

Sisärajaliikenteen rajoitukset 24.8. alkaen

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 20.8. palauttaa maahantulon rajoituksia epidemiologiseen arvioon perustuen Suomen ja näiden maiden välille: Islanti, Kreikka, Malta, Saksa, Norja, Tanska, Irlanti, Kypros ja San Marino. Lisäksi rajoitukset koskevat Japanin asukkaita Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Rajoitukset tulevat voimaan 24. elokuuta.

Italian, Liettuan, Slovakian ja Viron 14 päivän ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta on tarkasteluhetkellä alle 10. Sisärajavalvontaa ei tämän vuoksi palauteta uudelleen Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen. 

Ajankohtainen lista kaikista maista ja niitä koskevista rajoituksista löytyy Rajavartiolaitoksen verkkosivulta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. EU- ja Schengen-maiden sekä Iso-Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne.

Sallitaanko Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä työmatkaliikenne?

EU- ja Schengen-maiden sekä Iso-Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne.

Maahan saapuville 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

Omaehtoista karanteenia suositellaan edelleen kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. THL:n ohjeistuksen mukaan 14 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa ei ole suositeltavaa mennä työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Tällöin suositellaan kasvomaskin käyttämistä. Maahan saapuvia matkustajia informoidaan ohjeista.

Tällä hetkellä osa maahan saapuvista matkustajista velvoitetaan testiin koronaviruksen varalta. Testi ei vapauta omaehtoisesta karanteenista, sillä henkilö voi olla vasta sairastumassa. Ns. riskimaista tulevilla lennoilla Suomeen saapuville kerrotaan lennon aikana Suomessa odottavista toimenpiteistä. 

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan maahantulo- ja karanteenimääräykset ja ottaa huomioon Suomeen palaajan karanteenisuositukset. Matkailijan tulee itse selvittää oman matkavakuutusturvansa kattavuus pandemiatilanteessa. Jokaisen matkalle lähtijän kannattaa tarkistaa voimassaolevat ohjeet:

Liikennettä helpotetaan Ruotsin maarajalla

Liikennettä helpotetaan 24.8. lähtien Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä, vaikka Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot. Euroopan unionin komissio on korostanut jäsenvaltioiden yhtäläistä kohtelua epidemiatilanteessa. Paikallisten rajayhteisöjen osalta tästä periaatteesta voidaan tehdä poikkeus.    

Paikallisella rajayhteisöllä tarkoitetaan luontaisia rajan eri puolilla sijaitsevia asiointialueita, joilla on päivittäistä tai viikoittaista liikennettä valtakunnan rajan yli. Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Tällöin omaehtoista karanteenia ei tarvita. Tämä paikallisia rajayhteisöjä koskeva helpotus ei koske lomailua toisessa maassa, eikä sen varjolla ole sallittua matkustaa laajemmin toisen maan alueella. 

Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan tavanomaiset matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Matkustajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, että hän asuu rajayhteisön alueella.

Voiko Suomen kansalainen lähteä nyt käymään Suomessa erityisistä perhesyistä, kuten perheenjäsenen sairauden tai hautajaisten takia?

Suomen kansalaiset ja pysyvästi Suomessa asuvat ja perheenjäsenet saavat aina palata Suomeen. 

Tarvitsenko passia, kun matkustan Ruotsista Suomeen?

Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua ja oleskella Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Pohjoismaiden välillä matkustaessa on kuitenkin oltava mukana jokin muu viranomaisen myöntämä asiakirja, josta henkilöllisyys voidaan todentaa. Tämä koskee myös alaikäisiä. Suomen kansalaisuuden voi viranomainen todentaa tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Pohjoismaiden ulkopuolelta Pohjoismaihin tai Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustaessaan Pohjoismaiden kansalaisella on kuitenkin oltava mukanaan passi tai matkustamiseen kelpaava henkilökortti. Lisäksi tulee tarkistaa laiva- tai lentoyhtiöiltä niiden vaatimat matkustusasiakirjat.

Olemme suunnitelleet palaamista Suomeen autolla Euroopan läpi, onko se mahdollista?

Kauttakulku kotiin palaamiseksi on sallittua, mutta autolla Euroopassa liikkuvien on varauduttava eri maiden liikkumista rajoittaviin määräyksiin ja noudatettava niitä. Matkan tarkoitus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan kunkin maan vaatimalla tavalla.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

 

Matkustus laivoilla 15.6.2020 alkaen, tarkista tilanne suoraan laivayhtiöltä:

Viking Line
Liikennetiedote matkustajille (Suomi)
Trafikavvikelser (Ruotsi)

Tallink Silja
Tiedote suomeksi 
Tiedote ruotsiksi

Voinko matkustaa tapaamaan sukulaisiani Ruotsiin?

Tietoa Ruotsin ulkoministeriön suosituksesta välttää matkustamista kaikkiin maihin löydät Regeringskanslietin verkkosivulta.

Lisätietoja myös Ruotsin rajaviranomaisilta Gränspolisen.

Olen palaamassa Ruotsin kautta Suomeen, saanko matkustaa Tukholman kautta vai voidaanko matkani estää?

Ruotsi sallii kauttamatkustuksen kotimaahan palaaville EU-kansalaisille (kuten myös Suomi), lisätietoja Ruotsin viranomaisilta:

Regeringskansliet