Internationaliseringstjänster och sakkunniga i Schweiz

Vi i Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att nå framgång i Schweiz och Liechtenstein: 

  • vi erbjuder information om den lokala marknaden och dess möjligheter 
  • identifierar lovande affärsverksamhetsmöjligheter på marknaden 
  • letar passande kumpaner och kontakter 
  • hjälper då möjliga handelshinder uppstår 

 

Team Finland-kontaktpersoner i Schweiz och Liechtenstein 

Finlands ambassad, Bern 

Valtteri Hirvonen, ambassadör 
Team Finland - ordförande 

Philipp Jordi, rådgivare, ekonomi-, handels- och finanspolitik 
Team Finland koordinator 
+41 31 350 41 00 
philipp.jordi(a)gov.fi 

Business Finland  

Kirsi-Maarit Poljatschenko, Senior Director, Head of Region Europe Central 
kirsi-maarit.poljatschenko(a)businessfinland.fi  

Sanna Sipilä-Axnix, Senior Advisor for Austria and Switzerland 
sanna.sipila-axnix(a)businessfinland.fi 
+43 664 9693213 

Visit Finland 

Jyrki Oksanen, Director DACH 
+49 152 2867 7233 
jyrki.oksanen(a)businessfinland.fi 

Finlandsinstitutet i Tyskland 

Finlandsinstitutet är ett forum för finländsk kultur, vetenskap och ekonomi i det tyskspråkiga Europa. 

Suvi Wartiovaara, ledningens assistent 
+49 30 40 363 18 93 
suvi.wartiovaara(a)finstitut.de 
Finlandsinstitutets webbsidor(Länk till en annan webbplats.)

Övriga aktörer inom Team Finland-nätverk i Schweiz 

Finlands honorärkonsulat 

Konsulär representation i Schweiz 

Handelskammaren Finland-Schweiz 

Yrjö Närhinen, ordförande 
yrjo.narhinen(a)handelskammer-fin.ch 

Anu-Maaria Calamnius Puhakka, verkställande direktör 
+41 79 616 95 05 
anu-maaria.calamnius-puhakka(a)handelskammer-fin.ch
Handelskammarens webbsidor(Länk till en annan webbplats.) 

Finska Handelsgillet i Zürich 

Jens Zachariassen, ordförande 
+41 78 745 04 45 
jens.a.zachariassen(a)gmail.com
Handelsgillets webbsidor(Länk till en annan webbplats.)

Finska handelsgillet i Genève 

Lasse Ahtinen, ordförande 
+41-79 200 21 64 
lasse.ahtinen(a)bluewin.ch 

SVFF Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands, Kulturkommissionen 

Anu-Maaria Calamnius Puhakka, ordförande i kulturkommittén 
kultur(a)svff.ch
SVFFs webbsidor(Länk till en annan webbplats.)

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Team Finland-nätverkets målsättningar och tjänster i Schweiz och Liechtenstein

Team Finlands huvudmål i Schweiz och Liechtenstein är att stödja de kommersiella, ekonomiska, politiska och kulturella relationerna mellan Finland och Schweiz/Liechtenstein, att stödja finländska företag som vill komma in på marknaden och att främja Finlands image i Schweiz och Liechtenstein. Dessa mål kommer att uppnås genom samarbete mellan de olika aktörerna i Team Finland-nätverket. Team Finland Schweiz tjänster omfattar rapportering om marknadsmöjligheter, nätverkande, problemlösning och partnerskap. 

År 2022 var Schweiz Finlands 15:e viktigaste exportpartner, med export från Finland till Schweiz värd 1,5 miljarder euro. 2/3 av exporten bestod av ädelmetaller, följt av maskiner och utrustning, träprodukter och plast. År 2022 exporterade Finland tjänster till ett värde av 1,3 miljarder euro till Schweiz. Schweiz är också viktigt för Finland när det gäller turism, eftersom mer än 60 000 schweiziska besökte Finland 2022, vilket genererade cirka 150 000 hotellnätter.