Team Finland i Schweiz

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder tjänster till företag för internationaliseringen. Dess mål är att befrämja Finlands intressen i världen: internationalisering av finländska företag, till Finland inriktade utländska investeringar och Finlands image.

Team Finland nätverkets kärna består av statsfinansierade organisationer som ministerier, Finlands utrikesrepresentationer, Business Finland (tidigare Finpro och Tekes), Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund och internationaliseringstjänster vid regionala NMT centraler. Team Finland –nätverket hjälper finländska företag i internationaliseringen, tillväxt och att ha framgång i världen. Ytterligare uppgifter om Team Finland och tjänster för företag med avsikt att rikta sig på internationell marknad hittas på Team Finlands webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland -nätverket i Schweiz (TFS) består av ambassaden i Bern, honorärkonsulat i Zürich, Lausanne och Lugano, Business Finlands byrå i Wien, Finlandsinstitut i Berlin, Finland-Schweiz handelskammare, och handelsgillen i Zürich och Genève. Ambassaden har den ledande rollen i nätverket med hjälp av Kärngruppen (Core Group) som består av frivilliga aktörer. TFS-CG samlas minst varannan månad för att planera, komma med idéer och samordna verksamheten. Hela TFS-nätverkets gemensamma möten ordnas minst två gånger per år med växlande teman och former.

TFS-nätverkets mål är att utveckla de ekonomiska förbindelserna mellan Finland och Schweiz. Nätverket samlar ihop både privata och offentliga aktörer som vill aktivt delta i TFS-verksamheten och medverka till realiserande av TFS-målen. Med hjälp av täta kontakter, informationsutbyte och samarbete når man större synergieffekter mellan aktörerna.

Team Finland nätverkets mål

TFS-nätverkets mål är att

 • utveckla Finlands image och göra det mångsidigare samt främja kännedom om Finlands styrkor och finländsk know-how
 • främja kunskap om finländska företag och affärsekosystem
 • dela ut information om Schweiz som affärsverksamhetsmiljö och marknadsområde
 • hjälpa företag att skapa kontakter, att råda och bistå företag i problematiska situationer

Vad gör TFS-nätverket för att nå sina mål?

 • samlar ihop och delar ut information om evenemang med TF-tema och om marknadsmöjligheter
 • delar ut information om Finland bl.a. genom sociala medier
 • stöder besök av journalister och påverkare
 • kommer med idéer för TF-besök och –evenemang, och deltar i deras genomförande
 • understöder företag att profilera sig och hjälper till att handla med myndigheter

TFS-verksamheten omfattar i princip alla sektorer. Den största potentialen just nu avses ändå i följande branscher:

 • hälsa och välbefinnande
 • cleantech och cirkulär ekonomi, nya material
 • design
 • digitalisering
 • Start up –samarbete
 • livsmedel

Verksamheten fokuseras på årligen växlande teman.

Team Finland-kontaktpersoner i Schweiz

Koordinator 

Rådgivare Philipp Jordi
Finlands Ambassad, Bern
Tfn +41 (0)31 350 41 00
philipp.jordi (at)formin.fi

Ordförande

Ambassadör Timo Rajakangas
Finlands Ambassad, Bern
Tfn +41 (0)31 350 41 00
timo.rajakangas(at)formin.fi