Team Finland i Schweiz

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag. Dess mål är att främja Finlands intressen i världen: internationalisering av finländska företag, till Finland inriktade utländska investeringar och Finlands image.

Team Finland-nätverkets kärna består av statsfinansierade organisationer som ministerier, Finlands utrikesrepresentationer, Business Finland (tidigare Finpro och Tekes), Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund och internationaliseringstjänster vid regionala NMT-centraler. Team Finland-nätverket hjälper finländska företag i deras internationalisering, tillväxt och att ha framgång i världen. Ytterligare uppgifter om Team Finland och deras tjänster för företag med avsikt att rikta sig till den internationella marknaden hittas på Team Finlands webbsida(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland-nätverket i Schweiz (TFS) består av ambassaden i Bern, honorärkonsulaten i Zürich, Lausanne och Lugano, Business Finlands byrå i Wien, Finlandsinstitutet i Berlin, Finland-Schweiz handelskammaren, och handelsgillen i Zürich och Genève. Ambassaden har den ledande rollen i nätverket med hjälp av Kärngruppen (Core Group) som består av frivilliga aktörer. TFS-CG samlas minst varannan månad för att planera, komma med idéer och samordna verksamheten. Hela TFS-nätverkets gemensamma möten ordnas minst två gånger per år med växlande teman och former.

TFS-nätverkets mål är att utveckla de ekonomiska förbindelserna mellan Finland och Schweiz. Nätverket samlar ihop både privata och offentliga aktörer som aktivt vill delta i TFS-verksamheten och medverka till realiserandet av TFS-målen. Med hjälp av täta kontakter, informationsutbyte och samarbete når man större synergieffekter mellan aktörerna.

Team Finland-nätverkets mål

TFS-nätverkets mål är att

 • utveckla Finlands image och göra den mångsidigare samt främja kännedom om Finlands styrkor och finländsk know-how
 • främja kunskap om finländska företag och affärsekosystem
 • sprida information om Schweiz som affärsverksamhetsmiljö och marknadsområde
 • hjälpa företag att skapa kontakter, att råda och bistå företag i problematiska situationer

Vad gör TFS-nätverket för att nå sina mål?

 • samlar ihop och delar ut information om evenemang med TF-tema och om marknadsmöjligheter
 • sprider information om Finland bl.a. genom sociala medier
 • stöder besök av journalister och påverkare
 • kommer med idéer för TF-besök och -evenemang, och deltar i deras förverkligande
 • Stöder företag att profilera sig och hjälper till att öppna dörrar hos myndigheter

TFS-verksamheten omfattar i princip alla sektorer. Den största potentialen just nu anses ändå finnas i följande branscher:

 • Hälsa och välbefinnande
 • Cleantech och cirkulär ekonomi, nya material
 • Design
 • Digitalisering
 • Start up –samarbete
 • Livsmedel

Verksamheten fokuseras på årligen växlande teman.

Team Finland-kontaktpersoner i Schweiz

Koordinator 

Rådgivare Philipp Jordi
Finlands Ambassad, Bern
Tfn +41 (0)31 350 41 00
philipp.jordi(at)gov.fi

Ordförande

Ambassadör Valtteri Hirvonen
Finlands Ambassad, Bern
Tfn +41 (0)31 350 41 00
valtteri.hirvonen(at)gov.fi