Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Schweiz är belägen i Bern, varifrån den representerar finska staten i Schweiz och Liechtenstein.

Ambassadens uppgift är att bevaka Finlands politiska, ekonomiska och kulturella angelägenheter och att främja kännedomen om Finland.

Ambassaden informerar utrikesministeriet om ärenden som är av betydelse för Finland och utför uppgifter enligt utrikesministeriets bestämmelser.

Till ambassadens uppgifter hör även att sköta uppgifter som enligt lagen om konsulära tjänster bestäms.