Suomen edustusto Sveitsissä

Suurlähetystö, Bern

Kunniakonsulaatit täydentävät Suomen edustustoverkkoa.

Ajankohtaista

Kauppaa ja kehitystä edistetään yhdessä. Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko.

Kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko annettiin eduskunnalle

Valtioneuvosto on hyväksynyt 11. heinäkuuta 2024 esityksen kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteoksi. Selonteko täydentää ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa tarkemmilla kauppa- ja kehityspolitiikan toimenpiteillä.

Sveitsin talouden tilanne kesäkuu 2024

Sveitsin talousennusteiden asiantuntijaryhmä odottaa Sveitsin talouden kasvavan vuonna 2024 edelleen keskimääräistä hitaammin. BKT kasvaa 1,2 %, kun maaliskuussa ennustettiin 1,1 % kasvua. Maailmantalouden asteittaisen elpymisen myötä kasvun odotetaan normalisoituvan 1,7 % vuonna 2025. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 palvelusektori ja yksityinen kulutus kasvoivat, mutta teollisuussektori pysyi paikoillaan. Globaali taloustilanne on vaihteleva, ja Sveitsin vientiä voivat hidastaa etenkin Euroopan talouden heikkoudet. Työttömyysasteen ennustetaan olevan keskimäärin 2,4 % vuonna 2024 ja 2,6 % vuonna 2025. Talouden riskit ovat tasapainossa, mutta geopoliittiset konfliktit ja inflaatio voivat tuoda haasteita.