Team Finland -verkosto Sveitsissä

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Sen tavoitteena on edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat julkisrahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, Suomen ulkomaanedustustot, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut. Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa Team Finlandista ja palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finland –verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -verkosto Sveitsissä (TFS) käsittää suurlähetystön Bernissä, kunniakonsulaatit Zürichissä, Lausannessa ja Luganossa, Business Finlandin Wienin-toimiston, Berliinin Suomi-instituutin, Suomi-Sveitsi kauppakamarin sekä kauppakillat Zürichissä ja Genevessä. Verkoston vetovastuu on suurlähetystöllä, jonka tukena toimii vapaaehtoisista aktiiveista koostuva ydinryhmä (Core Group). TFS-CG kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi suunnitellen, ideoiden ja sovittaen yhteen toimintaa. Koko TFS-verkoston yhteisiä kokoontumisia järjestetään kahdesti vuodessa teeman ja muodon vaihdellessa. 

TFS:n päämääränä on taloudellisen kanssakäymisen edistäminen Suomen ja Sveitsin välillä. Verkosto kokoaa yhteen niin yksityiset kuin julkiset toimijat, jotka haluavat aktiivisesti osallistua TFS-toimintaan ja myötävaikuttaa TFS-tavoitteiden toteuttamiseen. Tiiviimmällä yhteydenpidolla, tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä voidaan paremmin hyödyntää synergioita toimijoiden välillä.

Team Finland -verkoston tavoitteet 

TFS-verkoston tavoitteena on

 • Kehittää ja monipuolistaa Suomen maakuvaa ja Suomen vahvuuksien ja suomalaisen osaamisen tunnettuutta
 • Lisätä suomalaisten yritysten ja ekosysteemien tunnettuutta
 • Jakaa tietoa Sveitsistä liiketoimintaympäristönä ja markkina-alueena
 • Edesauttaa yrityksiä kontaktien luomisessa ja neuvoa ja avustaa ongelmatilanteissa

Tavoitteidensa edistämiseksi TFS-verkosto

 • Kokoaa yhteen ja välittää tietoa TF-aiheisista tapahtumista ja markkinamahdollisuuksista
 • Välittää Suomi-tietoa mm. sosiaalisen median kautta
 • Tukee toimittaja- ja vaikuttajavierailujen toteuttamista
 • Ideoi ja osallistuu TF-vierailujen ja -tapahtumien toteuttamiseen
 • Tukee yrityksiä niiden profiloitumisessa ja auttaa ovien avaamisessa viranomaisten suuntaan

TFS-toiminta kattaa periaatteessa kaikki sektorit, mutta eniten potentiaalia nähdään olevan tällä hetkellä seuraavilla aloilla:

 • Terveys ja hyvinvointi
 • Cleantech ja kiertotalous, uudet materiaalit
 • Design
 • Digitalisaatio
 • Start up -yhteistyö
 • Elintarvikkeet

Toimintaa fokusoidaan teemavuosiin keskittymällä.

Team Finland -yhteyshenkilöt Sveitsissä

Koordinaattori

Neuvonantaja Philipp Jordi
Puh. +41 (0)31 350 41 00
Suomen suurlähetystö, Bern
philipp.jordi(at)gov.fi

Puheenjohtaja

Suurlähettiläs Valtteri Hirvonen
Puh. +41 (0)31 350 41 00
Suomen suurlähetystö, Bern
valtteri.hirvonen(at)gov.fi