Anmälan av registrerat partnerskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga ett bevis i original över registreringen av partnerskapet eller en kopia av beviset som en finsk beskickning bestyrkt. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. Också när översättningen utarbetas utomlands ska den vara legaliserad. En översättning av en i Finland auktoriserad translator(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är giltig som sådan.

Anmälan av registrerat partnerskap i Schweiz

När partnerskap registreras utomlands, ska Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) meddelas om detta, så att partnerskapet kan antecknas i befolkningsdatasystemet.

För registreringen behövs:

- Meddelande om förhållande som registreras utomlands(Länk till en annan webbplats.)

- Originalversionen av intyget på registreringen av partnerskapet, som givits av den utländska myndigheten. Intyget ska vara Apostille-legaliserat(Länk till en annan webbplats.).

- Kopior av pass eller identitetskort

Om något dokument har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska ska de officiellt översättas till något av dessa språk. När översättningen görs utomlands ska även den vara legaliserad (apostille). Översättningar gjorda av i Finland auktoiserade översättare(Länk till en annan webbplats.) behöver inte legaliseras.

Handlingarna kan skickas direkt till DVV (Länk till en annan webbplats.)eller till ambassaden. Om ni skickar handlingarna till ambassaden, vänligen betala avgiften för förmedling av befolkningsuppgifter enligt prislistan  (Notarietjänster och annat; Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata) till ambassadens konto (skriv för- och efternamn samt betalningens anledning i referensfältet) och inkludera kvittot på genomförd betalning. Skicka även ett returkuvert med frimärke, om ni vill att vi returnerar originalintygen.