Anmälan av registrerat partnerskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap  till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga ett bevis i original över registreringen av partnerskapet eller en kopia av beviset som en finsk beskickning bestyrkt. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. Också när översättningen utarbetas utomlands ska den vara legaliserad. En översättning av en i Finland auktoriserad translator är giltig som sådan.

Rekisteröidyn parisuhteen ilmoittaminen Sveitsissä 

 

Kun parisuhde rekisteröidään ulkomailla, tulee siitä ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jotta parisuhde voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään.

Rekisteröimistä varten tarvitaan:

Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta

- Alkuperäinen ulkoimaisen viranomaisen antama todistus parisuhteen rekisteröinnistä, jossa on oltava Apostille-laillistus.

- Passikopiot

Jos dokumentit on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on ne virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu (apostille). Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Asiakirjat voi lähettää suoraan DVV:lle (nopein tapa) tai suurlähetystöön. Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe)32 CHF maksu väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle.  Laittakaa mukaan myös palautuskirjekuori postimerkillä, jos haluatte, että lähetämme alkuperäiset todistukset takaisin.  

Välitettävien asiakirjan mahdollinen laillistaminen, oikeaksi todistaminen ja kopioiminen annetaan kuitenkin suurlähetystössä maksutta.