Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Pass

235 225 CHF

Snabbpass

255 244 CHF

Tillfälligt pass

270 258 CHF

Laissez Passer resedokument

235 225 CHF

En provisorisk EU-resehandling

255 244 CHF

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 225 CHF

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 225 CHF

Identitetskort

60 57 CHF

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 76 CHF

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 67 CHF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 48 CHF

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 29 CHF