Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningsanvisningar

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (förutom med American Express).  Kontant betalning accepteras inte.

Det är även möjligt att på förhand göra en betalning till ambassadens konto. I detta fall bör kvitto för betalningen uppvisas. 

Ambassade de Finlande, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15       
Postfinance, 4808 Zofingen    
IBAN: CH58 0900 0000 6155 0920 7    
BIC: POFICHBEXXX    
    
Referens: Namnet på sökanden

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Pass

235 229 CHF

Snabbpass

255 248 CHF

Tillfälligt pass

270 263 CHF

Laissez Passer resedokument

235 229 CHF

En provisorisk EU-resehandling

255 248 CHF

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 229 CHF

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 229 CHF

Identitetskort

60 58 CHF

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 78 CHF

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 68 CHF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 49 CHF

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 29 CHF

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Schengenvisum

80 78 CHF

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 39 CHF

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 34 CHF

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 68 CHF

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 58 CHF

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 CHF

Omprövningsbegäran

255 248 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 506 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 457 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 720 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 525 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 467 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 370 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 467 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 389 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare

690 671 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 477 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 467 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 370 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 720 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 525 CHF

Uppehållstillstånd för studier

450 438 CHF

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 340 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 263 CHF

D-visum, papperansökan

120 117 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 233 CHF

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 92 CHF

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Medborgarskapsanmälan

220 214 CHF

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 146 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 97 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 78 CHF

Befrielsenansökan

690 671 CHF

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 97 CHF

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 58 CHF

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 49 CHF

Offentligt köpvittne

160 156 CHF

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 39 CHF

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 146 CHF

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 44 CHF