Prislista

Betalningsanvisningar

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (förutom med American Express).  Kontant betalning accepteras inte.

Det är även möjligt att på förhand göra en betalning till ambassadens konto. I detta fall bör kvitto för betalningen uppvisas. 

Ambassade de Finlande, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15       
Postfinance, 4808 Zofingen    
IBAN: CH58 0900 0000 6155 0920 7    
BIC: POFICHBEXXX    
    
Referens: Namnet på sökanden

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Pass

140 152 CHF

Snabbpass

160 174 CHF

Tillfälligt pass

175 190 CHF

Laissez Passer resedokument

140 152 CHF

Emergency Travel Document ETD

140 152 CHF

Tillfälligt främlingspass

45 49 CHF

Identitetskort

90 98 CHF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 63 CHF

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 33 CHF

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Schengenvisum

80 87 CHF

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 43 CHF

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 38 CHF

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 CHF

Omprövningsbegäran

170 184 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 564 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 510 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 748 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 531 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 662 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 445 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 521 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 380 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare

690 748 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 531 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 662 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 445 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 748 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 531 CHF

Uppehållstillstånd för studier

450 488 CHF

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 380 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 293 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 260 CHF

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Medborgarskapsanmälan

200 217 CHF

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 163 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 108 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 87 CHF

Befrielsenansökan

590 640 CHF

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 108 CHF

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Förmedling av anmälningar till befolkningsdatasystemet

30 33 CHF

Intyg av notarius publicus

30 33 CHF

Offentligt köpvittne

160 174 CHF

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 43 CHF

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 33 CHF