Prislista

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller steg. De nya priserna trädde i kraft den 1 september 2023.

Betalningsanvisningar

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (förutom med American Express).  Kontant betalning accepteras inte.

Det är även möjligt att på förhand göra en betalning till ambassadens konto. I detta fall bör kvitto för betalningen uppvisas. 

Ambassade de Finlande, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15       
Postfinance, 4808 Zofingen    
IBAN: CH58 0900 0000 6155 0920 7    
BIC: POFICHBEXXX    
    
Referens: Namnet på sökanden

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Pass

235 225 CHF

Snabbpass

255 244 CHF

Tillfälligt pass

270 258 CHF

Laissez Passer resedokument

235 225 CHF

Emergency Travel Document ETD

255 244 CHF

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 225 CHF

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 225 CHF

Identitetskort

60 57 CHF

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 76 CHF

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 67 CHF

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 48 CHF

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 29 CHF

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Schengenvisum

80 76 CHF

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 38 CHF

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 33 CHF

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 67 CHF

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 115 CHF

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 57 CHF

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 CHF

Omprövningsbegäran

255 244 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 497 CHF

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 449 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 707 CHF

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 468 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 459 CHF

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 363 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 459 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 334 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare

690 659 CHF

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 468 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 459 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 363 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 707 CHF

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 468 CHF

Uppehållstillstånd för studier

450 430 CHF

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 334 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 258 CHF

D-visum, papperansökan

120 115 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 229 CHF

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 91 CHF

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Medborgarskapsanmälan

220 210 CHF

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 143 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 96 CHF

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 76 CHF

Befrielsenansökan

690 659 CHF

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 96 CHF

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CHF)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 57 CHF

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 48 CHF

Offentligt köpvittne

160 153 CHF

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 38 CHF

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 143 CHF

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 43 CHF