Meddelande om skilsmässa till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och skiljer dig utomlands måste du meddela om detta till Finlands befolkningsdatasystem.

I princip erkänns alla beslut om skilsmässa fattade i andra stater utan skilt fastställande. Vid behov kan Helsingfors tingsrätt på ansökan fastställa om ett skilsmässobeslut som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Skilsmässa i ett EU-land

Skilsmässa som beviljats i ett EU-land efter 1.3.2001 gäller i Finland som sådan om det till beslutet fogats ett intyg enligt EU:s bestämmelser. Du får intyget av den myndighet som beviljar skilsmässan och det behöver inte översättas.

Skilsmässa i andra länder

Över skilsmässa beviljad i ett annat land måste du ha ett officiellt legaliserat beslut i original eller en kopia bestyrkt i det land där beslutet getts. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

Var ska beslutet lämnas in

Skilsmässobeslut kan sändas till Finland genom en finländsk ambassad eller ett konsulat eller så kan du skicka det själv direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Jakobstads enhet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (PB 26, 68601 Jakobstad).

I schweiziska beslut om skilsmässa och översättningar som inte har översatts av en översättare som är auktoriserad i Finland (Länk till en annan webbplats.)ska det finnas en apostille(Länk till en annan webbplats.).

Handlingarna kan skickas direkt till DVV(Länk till en annan webbplats.) (snabbaste sättet) eller till ambassaden. Om ni skickar handlingarna till ambassaden, vänligen betala avgiften för förmedling av befolkningsuppgifter på 32 CHF till ambassadens konto (skriv för- och efternamn samt betalningens anledning i fältet för referensnummer). Skicka även ett returkuvert med frimärke, om ni vill att vi returnerar originalintygen.

För eventuell legalisering, autenticering och kopiering av handlingar som förmedlas uppbär ambassaden inga avgifter.