Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan om utomlands född finsk medborgare (pdf)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Registrering av barn som fötts i Schweiz

När ett barn föds utomlands ska barnets uppgifter meddelas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för att barnet ska kunna registreras i befolkningsdatasystemet.

För registreringen behövs:

Om föräldrarna inte är gifta behövs

  • ett vårdnadsavtal med apostille

Om dokumenten utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska ska de översättas officiellt till något av dessa språk. När översättningen görs utomlands, måste även den vara apostille-legaliseras. En i Finland auktoriserad översättares(Länk till en annan webbplats.) översättning behöver inte legaliseras. 

Föds ett barn i Schweiz till en finländsk far får barnet finskt medborgarskap, om fadern är gift med modern vid tiden för födseln. Om barnet föds utom äktenskap och endast mamman som inte fött barnet (i ett samkönat par) eller fadern är finsk medborgare, får barnet finskt medborgarskap efter anmälan(Länk till en annan webbplats.).

Handlingarna kan skickas direkt till DVV (Länk till en annan webbplats.)eller till ambassaden. Om ni skickar handlingarna till ambassaden, vänligen betala avgiften för förmedling av befolkningsuppgifter enligt prislistan  (Notarietjänster och annat; Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata) till ambassadens konto (skriv för- och efternamn samt betalningens anledning i referensfältet) och inkludera kvittot på genomförd betalning. Skicka även ett returkuvert med frimärke, om ni vill att vi returnerar originalintygen.

När barnets uppgifter har sparats i Finlands befolkningsdatasystem skickar DVV ett utdrag åt er ur befolkningsdatasystemet. Barnets finska personbeteckning står i utdraget. Då barnet är registrerat i befolkningsdatasystemet, kan ett pass eller identitetskort ansökas i hens namn på ambassaden.