Beredskapsplan, Schweiz, Finlands ambassad, Bern

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering genomförs endast om den är tekniskt möjlig och inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Följ i första hand de lokala myndigheternas anvisningar i evakueringar inom landet eller till grannländer. Följ utrikesministeriets resemeddelande och ambassadens anvisningar, ifall ambassaden skulle uppmana medborgare att evakuera till hemlandet. En person kan evakueras endast med dennes samtycke. I samband med en evakuering kan beskickningen ordna transporter, ställa utrymmen till förfogande i väntan på evakuering eller bistå på andra sätt. Om du har gjort en reseanmälan och lämnar landet på egen hand, vänligen kom ihåg att radera dina uppgifter i systemet för reseanmälningar.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Om krisområdet omfattar endast en del av landet och/eller om krisen uppskattas bli relativt kortvarig är evakuering till ett säkert område inom landet ett alternativ. Ibland kan förflyttning till ett säkert område inom landet vara farlig. I så fall, eller när krisområdet omfattar hela landet, kan en evakuering till ett säkert grannland komma i fråga.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Allmänt nödnummer

112

Räddningsmyndigheter

Poliisi / Polis
Snabbval
Palokunta / Brandkår
Snabbval
 • 118 (brandkår)
Ambulanssi / Ambulans
Snabbval

Övrigt

Myrkytyskeskus / Giftinformationscentralen
Telefon
 • +41 44 251 5151 (Toxikologisches Informationszentrum Tox Info Schweiz (bei Vergiftungen))
Snabbval
Kriisipuhelin / Kristelefon / Dargebotene Hand
Snabbval
 • 143 (0,20 CHF per keskustelu / per samtal)
Kriisipuhelin lapsille ja nuorille / Barn-och ungdomskristelefon
Snabbval
 • 147 (Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute))
REGA pelastushelikopteri / räddningshelikopter
Snabbval