Förfrågningar om födelsebevis och adress

Officiella intyg från Schweiz

Födelsebevis, vigselbevis, faderskapsbevis och dödsattest beställs i Schweiz, oavsett nationalitet, direkt från myndigheten i regionen där personen har fötts/vigts/avlidit.

Andra officiella intyg för schweiziska medborgare beställs i Schweiz från registermyndigheten på personens hemort (Heimatort, Lieu d’origine, Luogo d’origine, Place of origin).

Om personen inte har schweiziskt medborgarskap, beställs hans/hennes intyg från registermyndigheten på hans/hennes senaste bostadsort (Wohnort, Domicile, Domicilio).

Skiftesmannen/advokatbyrån kan beställa ovan nämnda officiella intyg/släktutredning (Ausweis über den registrierten Familienstand, Certificat relatif à l'état de famille enregistré, Certificato di registrazione dello stato di famiglia , Certificat davart il stadi da famiglia registrà, Registered civil status documen) direkt, ifall han har arvingens fullmakt i fråga om utredningen av arvet.

Betalning för dokumentet görs i samband med beställningen.

Adresserna till myndigheterna för befolkningsuppgifter i de olika kantonerna kan erhållas från de schweitziska myndigheternas onlinetjänst (Länk till en annan webbplats.)(på tyska), baserat på personens senaste bostadsort/hemort. 

Officiella intyg från Finland

Intyg från Finland beställs från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Adressinformation

Det enklaste sättet att hitta en adress och kontaktuppgifter till en person som bor i Schweiz är genom den lokala digitala telefonkatalogen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den officiella kanalen för att begära adressinformation i Schweiz är genom den kommun där personen enligt uppgifter senast var bosatt. Vissa kommuner kräver dock en kort motivering till varför informationen behövs. Kommunernas praxis varierar avsevärt beroende på bestämmelserna i den kantonala personskyddslagen. Adressinformation är vanligtvis avgiftsbelagd.

 

Medborgarrådgivning(Länk till en annan webbplats.)