Förfrågningar om födelsebevis och adress

Officiella intyg från Schweiz

Födelsebevis, vigselbevis, faderskapsbevis och dödsattest beställs i Schweiz, oavsett nationalitet, direkt från myndigheten i regionen där personen har fötts/vigts/avlidit.

Andra officiella intyg för schweiziska medborgare beställs i Schweiz från registermyndigheten på personens hemort (Heimatort, Lieu d’origine, Luogo d’origine, Place of origin).

Om personen inte har schweiziskt medborgarskap, beställs hans/hennes intyg från registermyndigheten på hans/hennes senaste bostadsort (Wohnort, Domicile, Domicilio).

Skiftesmannen/advokatbyrån kan beställa ovan nämnda officiella intyg/släktutredning (Ausweis über den registrierten Familienstand, Certificat relatif à l'état de famille enregistré, Certificato di registrazione dello stato di famiglia , Certificat davart il stadi da famiglia registrà, Registered civil status documen) direkt, ifall han har arvingens fullmakt i fråga om utredningen av arvet.

Betalning för dokumentet görs i samband med beställningen.

Adresserna till myndigheterna för befolkningsuppgifter i de olika kantonerna kan erhållas från de schweitziska myndigheternas onlinetjänst (Länk till en annan webbplats.)(på tyska), baserat på personens senaste bostadsort/hemort. 

Officiella intyg från Finland

Intyg från Finland beställs från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Du kan beställa intyget per e-post. Fyll i beställningsblanketten(Länk till en annan webbplats.) och sänd blanketten som krypterad e-post till adressen: [email protected] .

Adressinformation

Det enklaste sättet att hitta en adress och kontaktuppgifter till en person som bor i Schweiz är genom den lokala digitala telefonkatalogen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den officiella kanalen för att begära adressinformation i Schweiz är genom den kommun där personen enligt uppgifter senast var bosatt. Vissa kommuner kräver dock en kort motivering till varför informationen behövs. Kommunernas praxis varierar avsevärt beroende på bestämmelserna i den kantonala personskyddslagen. Adressinformation är vanligtvis avgiftsbelagd.

 

Medborgarrådgivning(Länk till en annan webbplats.)