Finland och Schweiz

Schweiz erkände Finlands självständighet den 11 januari 1918. Diplomatiska förbindelser knöts den 29 januari 1926.