Le réseau Team Finland en Suisse

Team Finland est un réseau d'acteurs publics offrant des services d'internationalisation aux entreprises. Son objectif est de promouvoir la cause de la Finlande dans le monde : l'internationalisation des entreprises finlandaises, les investissements étrangers en Finlande et l'image de la Finlande en tant que pays.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat julkisrahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, Suomen ulkomaanedustustot, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut. Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa Team Finlandista ja palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finland –verkkosivuilta(Lien vers un autre site web.) (Ouvre la nouvelle fenêtre).

Team Finland -verkosto Sveitsissä (TFS) käsittää suurlähetystön Bernissä, kunniakonsulaatit Zürichissä, Lausannessa ja Luganossa, Business Finlandin Wienin-toimiston, Berliinin Suomi-instituutin, Suomi-Sveitsi kauppakamarin sekä kauppakillat Zürichissä ja Genevessä. Verkoston vetovastuu on suurlähetystöllä, jonka tukena toimii vapaaehtoisista aktiiveista koostuva ydinryhmä (Core Group). TFS-CG kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi suunnitellen, ideoiden ja sovittaen yhteen toimintaa. Koko TFS-verkoston yhteisiä kokoontumisia järjestetään kahdesti vuodessa teeman ja muodon vaihdellessa. 

TFS:n päämääränä on taloudellisen kanssakäymisen edistäminen Suomen ja Sveitsin välillä. Verkosto kokoaa yhteen niin yksityiset kuin julkiset toimijat, jotka haluavat aktiivisesti osallistua TFS-toimintaan ja myötävaikuttaa TFS-tavoitteiden toteuttamiseen. Tiiviimmällä yhteydenpidolla, tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä voidaan paremmin hyödyntää synergioita toimijoiden välillä.

Team Finland -verkoston tavoitteet 

TFS-verkoston tavoitteena on

 • Kehittää ja monipuolistaa Suomen maakuvaa ja Suomen vahvuuksien ja suomalaisen osaamisen tunnettuutta
 • Lisätä suomalaisten yritysten ja ekosysteemien tunnettuutta
 • Jakaa tietoa Sveitsistä liiketoimintaympäristönä ja markkina-alueena
 • Edesauttaa yrityksiä kontaktien luomisessa ja neuvoa ja avustaa ongelmatilanteissa

Tavoitteidensa edistämiseksi TFS-verkosto

 • Kokoaa yhteen ja välittää tietoa TF-aiheisista tapahtumista ja markkinamahdollisuuksista
 • Välittää Suomi-tietoa mm. sosiaalisen median kautta
 • Tukee toimittaja- ja vaikuttajavierailujen toteuttamista
 • Ideoi ja osallistuu TF-vierailujen ja -tapahtumien toteuttamiseen
 • Tukee yrityksiä niiden profiloitumisessa ja auttaa ovien avaamisessa viranomaisten suuntaan

TFS-toiminta kattaa periaatteessa kaikki sektorit, mutta eniten potentiaalia nähdään olevan tällä hetkellä seuraavilla aloilla:

 • Terveys ja hyvinvointi
 • Cleantech ja kiertotalous, uudet materiaalit
 • Design
 • Digitalisaatio
 • Start up -yhteistyö
 • Elintarvikkeet

Toimintaa fokusoidaan teemavuosiin keskittymällä.

Team Finland -yhteyshenkilöt Sveitsissä

Koordinaattori

Neuvonantaja Philipp Jordi
Puh. +41 (0)31 350 41 00
Suomen suurlähetystö, Bern
philipp.jordi (at)gov.fi

Puheenjohtaja

Suurlähettiläs Valtteri Hirvonen
Puh. +41 (0)31 350 41 00
Suomen suurlähetystö, Bern
valtteri.hirvonen(at)gov.fi