Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett: Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Registrering av äktenskap i Schweiz

Om ni har ingått äktenskap utomlands, ska uppgifterna om äktenskapet registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV)(Länk till en annan webbplats.), så att uppgifterna kan föras in i Finlands befolkningsdatasystem.

För registreringen behövs:

Om dokumenten utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska ska de översättas officiellt till något av dessa språk. När översättningen görs utomlands, måste även den vara apostille-legaliseras. En i Finland auktoriserad översättares(Länk till en annan webbplats.) översättning behöver inte legaliseras. 

Handlingarna kan skickas direkt till DVV (Länk till en annan webbplats.) eller till ambassaden. Om ni skickar handlingarna till ambassaden, vänligen betala avgiften för förmedling av befolkningsuppgifter enligt prislistan  (Notarietjänster och annat; Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata) till ambassadens konto (skriv för- och efternamn samt betalningens anledning i referensfältet) och inkludera kvittot på genomförd betalning. Skicka även ett returkuvert med frimärke, om ni vill att vi returnerar originalintygen.

För eventuell legalisering, autenticering och kopiering av handlingar som förmedlas uppbär ambassaden inga avgifter.