Legalisering av dokument utomlands

Myndigheterna i Finland kan be dig legalisera ett utländskt dokument. Då sker legaliseringen i det land som utfärdat dokumentet.

Dokumentet bestyrks med ett sk. apostilleintyg om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostilleintyg och myndigheter som beviljar detta finns på Haagkonventionens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 

Apostille-legalisering utfärdas i Schweiz av Schweizerische Bundeskanzlei)  , på vars hemsida (Länk till en annan webbplats.)finns en lista över verksamhetsställen (Adressliste der für Beglaubigungen zuständigen kantonalen Behörden).

Om du behöver en Apostille-legalisering för ett finskt dokument kan du ta kontakt med Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) i Finland.