Styrkande av avskrifter vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter vid en beskickning hör bl.a. att bestyrka kopior av handlingar. Bestyrkandet av en kopia förutsätter att sökande förevisar den ursprungliga handlingen, av vilken det tagits en kopia eller fotokopia. Fotokopior kan också tas vid beskickningen.

Boka tid(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  och välj kategorin "notarietjänster".