Anmälan av ny adress till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och bor utomlands, ska du skicka en anmälan om ändrade adressuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är viktigt att adressuppgifterna är uppdaterade. Till exempel beslut om befrielse i anslutning till värnplikten liksom också tolkningen av olika överenskommelser grundar sig på de uppgifter om adress och medborgarskap som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan få en anmälan om rösträtt eller en anmälan om risk för medborgarskapsförlust endast om dina adressuppgifter är riktiga i registret.

Du kan anmäla en ändrad adress utomlands antingen direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Finland eller till en finsk beskickning.

Du kan anmäla en adressändring utomlands direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med denna blankett(Länk till en annan webbplats.) .

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet(Länk till en annan webbplats.) på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi. Du kan också kontrollera dina uppgifter genom att be om kontroll skriftligt med en blankett (pdf)(Länk till en annan webbplats.). Returnera blanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, FI-00531 Helsinki eller per e-post [email protected]