Avioerosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja eroat ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähtökohtaisesti kaikki vieraassa valtiossa annetut avioeropäätökset tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Avioerot EU-alueella

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioerot muissa maissa

Muista avioeropäätöksistä tulee esittää alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ja päätöksen tulee olla myös asianmukaisesti laillistettu. Päätös tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös sen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Mihin päätös toimitetaan

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksikköön(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Sveitsiläisissä avioeropäätöksissä täytyy olla apostille-laillistus(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Jos avioeropäätös on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Asiakirjan voi käännättää eri tavoilla:

Täytä myös digi-ja väestötietoviraston lomake(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Asiakirjat voi lähettää suoraan DVV(Linkki toiselle verkkosivustolle):lle tai suurlähetystöön. Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe) hinnaston mukainen maksu (notaaripalvelut; väestötietoilmoituksen välittäminen digi-ja väestötietovirastolle) väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle ja laittakaa mukaan kuitti maksetusta maksusta.  Jos haluatte, että palautamme alkuperäiset dokumentit, laittakaa mukaan palautuskirjekuori postimerkillä varustettuna. 

Välitettävien asiakirjan mahdollinen laillistaminen, oikeaksi todistaminen ja kopioiminen annetaan kuitenkin suurlähetystössä maksutta.