Avioerosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja eroat ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähtökohtaisesti kaikki vieraassa valtiossa annetut avioeropäätökset tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus(Linkki toiselle web-sivustolle.) voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Avioerot EU-alueella

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää. Lisätietoa löydät Euroopan oikeusportaalista(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Sinun Eurooppasi -verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Avioerot muissa maissa

Muista avioeropäätöksistä tulee esittää alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ja päätöksen tulee olla myös asianmukaisesti laillistettu. Päätös tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös sen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Mihin päätös toimitetaan?

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi, lähettää itse Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) postitse (osoite: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 HELSINKI) tai toimittaa itse lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Sveitsissä tapahtuneen avioeron ilmoitus Suomen väestörekisteriin

Avioeron ilmoitusta varten voit toimittaa suoraan digi-ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (maksuton) tai välitettäväksi suurlähetystöön (maksullinen toimenpide), joka toimittaa dokumentit digi-ja väestötietovirastoon:

  1. Lomakkeen ulkomailla annettu avioeropäätös(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  2. alkuperäisen avioeropäätöksen apostille-laillistuksella (Linkki toiselle web-sivustolle.)
  3. käännöksen avioeropäätöksestä. Jos avioeropäätös on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Asiakirjan voi käännättää eri tavoilla:

Jos lähetät dokumentit suurlähetystön kautta digi-ja väestötietovirastoon, voit ilmoittaa avioeron myös toimittamalla suurlähetystöön:

  1. Lomakkeen ulkomailla annettu avioeropäätös(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  2. alkuperäisen avioeropäätöksen, jossa on oltava apostille-laillistus(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  3. siviilysäätytodistuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.), jossa on oltava apostille laillistus(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Jos et ole myös Sveitsin kansalainen, siviilisäätytodistuksen nimi on Confirmotion de l'étot civil enregistré d'une personne de nationalité étrongère et d'une personne apatride/Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose/Conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi/Certification of civil status for foreign nationals and stateless persons.

Jos olet myös Sveitsin kansalainen, siivilisäätytodistuksen nimi on Certificat relatif à l'état de famille enregistré (pour les personnes de nationalité suisse)/Ausweis über den registrierten Familienstand (für Schweizer Staatsangehörige)/Certificato di registrazione dello stato di famiglia (per cittadine e cittadini svizzeri)/Family certificate for Swiss nationals (formerly family record book).

Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe) hinnaston mukainen maksu (notaaripalvelut; väestötietoilmoituksen välittäminen digi-ja väestötietovirastolle) väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle ja laittakaa mukaan kuitti maksetusta maksusta.  Jos haluatte, että palautamme alkuperäiset dokumentit, laittakaa mukaan palautuskirjekuori postimerkillä varustettuna. 

Välitettävien asiakirjan mahdollinen laillistaminen, oikeaksi todistaminen ja kopioiminen annetaan kuitenkin suurlähetystössä maksutta.