Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lapsen syntymästä ilmoittaminen Sveitsissä

Kun lapsi syntyy ulkomailla, hänen tietonsa tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), jotta lapsi voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään.

Rekisteröimistä varten tarvitaan:

Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, tarvitaan lisäksi

  • isyydentunnustus (ennen tai jälkeen syntymän)
  • huoltajuussopimus

ja myös näihin molempiin apostille(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)-laillistukset. 

Jos dokumentit on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on ne virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu (apostille). Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Sveitsissä syntyneen suomalaisen isän lapsi  saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Suomalaisen isän lapsi/ei synnyttäneen äidin lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), mikäli lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella.

Asiakirjat voi lähettää suoraan DVV(Linkki toiselle verkkosivustolle):lle tai suurlähetystöön. Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe) 32 CHF maksu väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle.  Laittakaa mukaan kuitti maksusta ja palautuskirjekuori postimerkillä, jos haluatte, että lähetämme alkuperäiset todistukset takaisin.

Välitettävien asiakirjan mahdollinen laillistaminen, oikeaksi todistaminen ja kopioiminen annetaan kuitenkin suurlähetystössä maksutta.

Kun lapsen tiedot on tallennettu Suomen väestötietojärjestelmään, digi-ja väestötietovirasto lähettää  teille otteen väestötietojärjestelmästä. Otteessa näkyy lapsen suomalainen henkilötunnus.  Vasta kun lapsi on tallennettu väestötietojärjestelmään ja hänellä on suomalainen henkilötunnus, hänelle voi tulla anomaan passia/henkilökorttia suurlähetystöstä.

Lisätietoja rekisteröinnistä antaa Digi- ja väestötietovirasto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).