Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sveitsissä syntyneen lapsen syntymästä ilmoittaminen Suomen väestörekisteriin

Kun lapsi syntyy ulkomailla, hänen tietonsa tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), jotta lapsi voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään.

Rekisteröimistä varten tarvitaan:

  1. Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta-lomake (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.)
  2. Alkuperäinen kansainvälinen syntymätodistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (CIEC, englanti mukana), jossa on oltava Apostille-laillistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).
  3. Kopiot vanhempien passeista tai henkilökorteista

Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, tarvitaan lisäksi

Jos dokumentit on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on ne virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Asiakirjan voi käännättää eri tavoilla:

Sveitsissä syntyneen suomalaisen isän lapsi  saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Suomalaisen isän lapsi/ei synnyttäneen äidin lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), mikäli lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella.

Asiakirjat voi lähettää suoraan DVV(Linkki toiselle web-sivustolle.):lle tai suurlähetystöön. Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe) hinnaston mukainen maksu (notaaripalvelut; väestötietoilmoituksen välittäminen digi-ja väestötietovirastolle) väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle ja laittakaa mukaan kuitti maksetusta maksusta.  Jos haluatte, että palautamme alkuperäiset dokumentit, laittakaa mukaan palautuskirjekuori postimerkillä varustettuna. 

Kun lapsen tiedot on tallennettu Suomen väestötietojärjestelmään, digi-ja väestötietovirasto lähettää  teille otteen väestötietojärjestelmästä. Käsittelyajat voit katsoa täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Otteessa näkyy lapsen suomalainen henkilötunnus.  Vasta kun lapsi on tallennettu väestötietojärjestelmään ja hänellä on suomalainen henkilötunnus, hänelle voi tulla anomaan passia/henkilökorttia suurlähetystöstä.

Lisätietoja rekisteröinnistä antaa Digi- ja väestötietovirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).