Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Lapsen syntymästä ilmoittaminen Sveitsissä

 

Kun lapsi syntyy ulkomailla, hänen tietonsa tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jotta lapsi voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään.

Rekisteröimistä varten tarvitaan:

- Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta-lomake

Alkuperäinen kansainvälinen syntymätodistus (CIEC, englanti mukana), jossa on oltava Apostille-laillistus.

- Kopiot vanhempien passeista

Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, tarvitaan myös isyydentunnustus (ennen tai jälkeen syntymän) ja huoltajuussopimus ja myös näihin molempiin apostille-laillistukset.  Jos dokumentit on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on ne virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu (apostille). Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Sveitsissä syntyneen suomalaisen isän lapsi  saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Suomalaisen isän lapsi/ei synnyttäneen äidin lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella.

Asiakirjat voi lähettää suoraan DVV:lle (nopein tapa) tai suurlähetystöön. Jos lähetätte dokumentit suurlähetystöön, olkaa ystävällisiä ja maksakaa suurlähetystön tilille (viitekohtaan asiakkaan etu- ja sukunimi sekä maksun aihe)32 CHF maksu väestötietojen välityksestä väestötietovirastolle.  Laittakaa mukaan myös palautuskirjekuori postimerkillä, jos haluatte, että lähetämme alkuperäiset todistukset takaisin.  

Välitettävien asiakirjan mahdollinen laillistaminen, oikeaksi todistaminen ja kopioiminen annetaan kuitenkin suurlähetystössä maksutta.

 

Kun lapsen tiedot on tallennettu Suomen väestötietojärjestelmään, digi-ja väestötietovirasto lähettää  teille otteen väestötietojärjestelmästä. Otteessa näkyy lapsen suomalainen henkilötunnus.  Kun lapsi on tallennettu väestötietojärjestelmään, hänelle voi tulla anomaan passia/henkilökorttia suurlähetystöstä.

 

Lisätietoja antaa Digi- ja väestötietovirasto.