Ämbetsbevis och adressförfrågningar

Om en utlänning inte är eller har varit gift med en japan går det inte att få ämbetsbevis i Japan.

Ämbetsbevis

I Japan finns inget koncentrerat, landsomfattande register som motsvarar Finlands befolkningsregister. Varje stads eller regions Ward office ansvarar för folkbokföringen i sitt område. Av Ward Office kan man få utdrag ur familjeregistret, koseki. Familjeregisterutdraget motsvarar Finlands ämbetsbevis och innehåller information om en persons adress, föräldrar, syskon, äktenskap, skilsmässor och barn.

Utlänningar bosatta i Japan utgör undantag i den japanska folkbokföringen. Man kan enbart få utdrag ur familjeregistret om den utlänning det gäller har gift sig med en japan, och därmed inkluderats i sin makas eller makes japanska familjeregister. Om den ena av parterna är japansk hittas bägge parternas uppgifter i den japanska medborgarens familjeregister. Om utlänningen varken är eller har varit gift med en japan går det inte att få ämbetsbevis i Japan.

När man beställer ämbetsbevis från Japan måste man känna till vilken ort och under vilken period personen det gäller har varit bosatt i Japan. Utan dessa uppgifter är det omöjligt att veta vilken myndighet man ska rikta beställningen till.

Japans stränga personskyddslagar förbjuder utlämning av personuppgifter åt utomstående. Advokatbyråer och personer som genomför boutredning bör kontakta lokala myndigheter direkt och uppvisa fullmakt. Finlands ambassad kan inte fungera som mellanhand när det gäller förfrågningar om ämbetsbevis.

Utdrag ur familjeregistret fås inte på nätet. I regel lönar det sig att sköta ärendet på plats. Servicen ges på japanska, på större orter också på engelska. I undantagsfall kan du sköta ärendet per brev (på japanska) efter att ha kommit överens om det med en Ward office-tjänsteman.

Kontaktuppgifter: Tokyo Ward office(Länk till en annan webbplats.)

Adressförfrågningar

Om en utlänning är registrerad i en Ward office kan du få intyg över hens boningsort därifrån (jyumin hyo). Det går att få intyg över boningsort även om utlänningen inte är gift med en japan. Av intyget framgår personens nuvarande och föregående adress, samt alla andra personer som är bosatta på samma adress, så som make/maka och barn, utan information om personernas inbördes relationer. Dessa boendeuppgifter förvaras i Ward offices i fem års tid.

Finlands ambassad kan inte fungera som mellanhand vid adressförfrågningar.

Tokyo Ward office(Länk till en annan webbplats.)