Team Finland i Japan

Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen; de finländska företagens internationalisering, utländska investeringar i Finland samt Finlandsbilden. Teamets består av ministerierna, ambassaderna, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket i Japan för samman aktörer och tjänster från dessa områden samt erbjuder sakkunnighet om världens tredje största ekonomi. Den japanska ekonomin är en företrädare både på konsumentmarknaden och då det gäller innovationer. Finland hjälper företag med deras utmaningar och utveckling samt med deras internationalisering. Mera information om tjänsterna på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finlands kontaktpersoner i Japan

Ordförande:
Pekka Orpana, ambassadör
pekka.orpana(a)formin.fi

Koordinator:
Pekka Laitinen, chef för ambassadens kommersiella avdelning (Business Finland)
Tfn 03-6432 5271
pekka.laitinen(a)businessfinland.fi

Team Finland-aktörer i Japan

Finlands ambassad, Tokyo

Finlands ambassad i Tokyo främjar ömsesidigt samarbete mellan Finland och Japan samt bevakar Finlands politiska och ekonomiska intressen. Som en del av Team Finland tar ambassaden hand om den offentliga diplomatin och främjar Finlandsbilden samt kännedomen om Finland i Japan. Ambassadören leder Team Finlands verksamhet i nära samarbete med de övriga aktörerna. 

Business Finland (Ambassadens kommersiella avdelning)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Business Finland är en statsägd organisation som främjar innovationer, internationalisering, investeringar samt turism. I Business Finland arbetar totalt 600 sakkunniga, både utomlands och i Finland.

Finlands institut i Japan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Japan stöder samarbetet mellan Finland och Japan inom forskning, kultur och högskoleutbildning. Institutet skapar och upprätthåller kontakter mellan olika aktörer inom vetenskap och kultur samt ger information om utbildning för finländare som vill studera i Japan eller Finland. Institutet förmedlar även kontaktuppgifter till de som är intresserade av att samarbeta med finländska institutioner. 

Finnish Chamber of Commerce in Japan (FCCJ)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

FCCJ är en ideell organisation som främjar handeln mellan Finland och Japan. FCCJ är godkänd av Japans handels- och industriministerie och majoriteten av dess medlemmar består av finländska företag verksamma i Japan samt japanska företag som redan har verksamhet i eller som vill etablera sig i Finland. 

Finlands honorärkonsulat i Japan

Honorärkonsulaten bevakar tillsammans med ambassaden Finlands och finländarnas intressen och rättigheter utomlands. De främjar även handels- och kulturrelationer mellan Finland och Japan samt förstärker Finlandsbilden. Finlands honorärkonsulat i Japan finns i Osaka, Kitakyushu, Nagoya och Sapporo.

Team Finlands målsättningar i Japan

Finlandsbilden i Japan är stark och Finland anses vara en företrädare då det gäller vetenskap, kultur och företagsamhet. I Japan där man uppskattar expertis värderas finländarnas toppranking i olika undersökningar gällande konkurrenskraft, utbildning och välfärd högt.

Team Finlands målsättning i Japan är att främja finländsk handel och företagsamhet, locka japanska företag att etablera sig i Finland, förstärka högskole- och vetenskapssamarbete samt utveckla det teknologiska samarbetet mellan länderna. Fokusområden är energi, hälsa, miljö samt den kreativa sektorn.

Team Finland arbetar för Finlandsbilden genom kommunikation inom områdena för ekonomi, välfärd, vetenskap och kultur. Teamet arbetar målinriktat för att upprätthålla och ytterligare stärka den positiva landsbild som utvecklats under årtionden. 

Information om Finland sprids via ambassadens hemsidor, Facebook och Twitter, broschyrer och publikationer samt olika evenemang. Även andra Team Finland-aktörer delar information på sina hemsidor och sociala medier. 
 

Mera information

Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Team Finland på Facebook(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Team Finland på Twitter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Team Finland på YouTube(Länk till en annan webbplats.)