Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi. 

Team Finland-kontaktpersoner i Israel

Alon Gold, kommersiell attaché
Tfn. +972 3 745 66 00
[email protected]

Team Finland i Israel

  • Finlands ambassad, Tel Aviv
  • Finpros regionkontor
  • Finlands Honorärkonsuler i Israel

Mera information

Team Finlands webbplats

Team Finland på Facebook

Team Finland på Twitter

Team Finland på YouTube