Nätverket Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av beskickningsnätverket, Business Finland, Finnvera samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland-kontaktpersoner i Israel

Sami Jääskeläinen, specialsakkunnig
Tfn. +972 3 745 66 00
[email protected]

Shay Yusfan, kommersiell attaché
Tfn. +972 3 745 66 00
[email protected]

Team Finland i Israel

  • Finlands ambassad, Tel Aviv
  • Finlands Honorärkonsuler i Israel

Mera information