Export och internationalisering: Service och experter i Israel

Vi i Israels Team Finland -nätverk hjälper ditt företag att nå framgång i Israel:

  • Vi erbjuder information om Israels marknad och möjligheter.
  • Vi identifierar lovande affärsmöjligheter på marknaden.
  • Vi hjälper till med att hitta lämpliga partners och kontakter.
  • Vi hjälper dig när du stöter på möjliga handelshinder.

Team Finland-kontaktpersoner i Israel

Finlands ambassad, Tel Aviv

Sami Jääskeläinen, specialsakkunnig
Handel och investeringar
Tfn +972 3 745 66 00
sami.jaaskelainen(a)gov.fi

Shay Yusfan, Rådgivare
Finans- och handelspolitik
Tfn +972 3 745 66 00
shay.yusfan(a)gov.fi

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

 Mål och tjänster för Israels Team Finland-nätverk

Vårt mål är att förstärka de kommersiella och ekonomiska relationerna mellan Finland och Israel, stödja finska företag som vill komma in på marknaden och främja Finlands image i Israel. Vår uppgift är också att öka finländarnas kunskap och intresse för den israeliska marknaden.

Vårt mål är att förstärka de kommersiella och ekonomiska relationerna mellan Finland och Israel, stödja finska företag som vill komma in på marknaden och främja Finlands image i Israel. Vår uppgift är också att öka finländarnas kunskap och intresse för den israeliska marknaden.

Det finns ett stort intresse i Israel för att samarbeta med Finland som satsar på forskning och innovationer och som hör till världens topp när det gäller undervisningsresultat. För närvarande är samarbetet främst teknologibaserat. Liksom Finland har Israel en betydande högteknologisk sektor, och uppstartsföretag och innovationer blomstrar.

Team Finland arbetar för att Finland och finländska företag ska få större synlighet, samt för att mera kontakter till relevanta organisationer och sektorer ska knytas. De existerande bilaterala forsknings- och samarbetsavtalen erbjuder utmärkta möjligheter för ändamålet. Team Finland satsar även på utökad företagsverksamhet och mera företagssamarbete när det gäller riskkapitalfinansiering, sektorer som högteknologi och innovationsklimat -  i synnerhet hälsoteknologi, klimatteknologi (bl.a.  energi-, bio- och cirkulärekonomi, miljöteknologi), cybersäkerhet och utbildningsteknologi.

Team Finland främjar också israeliska investeringar i Finland.

Finland och det finska samhällssystemet har ett mycket gott rykte i Israel. Team Finland stödjer den positiva Finlandsbilden i Israel särskilt via journalister som är specialiserade på ekonomi, vetenskap, kultur och utbildning. Ambassaden sprider information om Finland på sin webbplats, på Facebook samt vid olika evenemang och i publikationer.

Team Finland fungerar som en stark förenande plattform för alla Finlandsaktörer. Till teamet i Israel hör Finlands ambassad och Finlands lokala honorärkonsuler.

Tjänsterna från Israels Team Finland -nätverk inkluderar rapportering om marknadsmöjligheter, skapa kontakter, lösa problem och partnerskap.

Ambassaden hyr tidvis ut sina utrymmen (PDF 2,80 MB) åt finländska företag för exportfrämjande bruk (på finska).