Vienti ja kansainvälistyminen: palvelut ja asiantuntijat Israelissa

Me Israelin Team Finland -verkostossa autamme yritystäsi menestymään Israelissa:

  • tarjoamme tietoa Israelin markkinoista ja mahdollisuuksista
  • tunnistamme lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta
  • autamme löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit
  • autamme kohdatessasi mahdollisia kaupanesteitä

Team Finland -yhteyshenkilöt Israelissa

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv

Sami Jääskeläinen, kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija
Kauppa ja investoinnit
Puh. +972 3 745 66 00
sami.jaaskelainen(a)gov.fi

Shay Yusfan, neuvonantaja
Talous ja kauppapolitiikka
Puh. +972 3 745 66 00
shay.yusfan(a)gov.fi

Expert Search -palvelun(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)  avulla löydät konsultit Suomesta ja kohdemarkkinoilta.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön(Linkki toiselle web-sivustolle.) Team Finland -verkoston asiantuntijalle Suomessa.

Israelin Team Finland -verkoston tavoitteet ja palvelut

Tavoitteemme on vahvistaa Suomen ja Israelin välisiä kaupallis-taloudellisia suhteita, tukea markkinoille hakeutuvia suomalaisyrityksiä sekä edistää Suomen maakuvaa Israelissa. Tehtävänämme on myös kasvattaa suomalaisten tuntemusta ja kiinnostusta Israelin markkinoita kohtaan.

Israelissa on suurta kiinnostusta yhteistyöhön tutkimukseen ja innovaatioihin panostavan ja opetustuloksissa maailman kärkeen kuuluvan Suomen kanssa. Tällä hetkellä tärkein yhteistyön perusta on teknologiapohjainen. Kuten Suomella, myös Israelilla on merkittävä korkean teknologian sektori sekä kukoistava start-up ja innovaatio-ympäristö.

Team Finland -tiimi pyrkii kasvattamaan Suomen ja suomalaisten yritysten näkyvyyttä sekä kontakteja relevanttien organisaatioiden ja sektoreiden kanssa. Olemassa olevat kahdenväliset tutkimus- ja yhteistyösopimukset tarjoavat tälle hyvän pohjan. Lisäksi Team Finland -tiimi panostaa yritysten toiminnan ja yhteistyön kasvattamiseen riskipääomarahoituksen, korkean teknologian ja innovaatioympäristö-sektoreilla, erityisesti mm. terveysteknologia, climatetech (mm. energia, bio- ja kiertotalous, ympäristöteknologiat) kyberturvallisuus sekä koulutusteknologian aloilla.

Team Finland edistää myös israelilaisia investointeja Suomeen.

Suomella ja suomalaisella yhteiskuntajärjestelmällä on Israelissa erittäin hyvä maine. Team Finland tukee myönteistä Suomi-kuvaa Israelissa erityisesti talouteen, tieteeseen, kulttuuriin ja koulutukseen erikoistuneiden toimittajien suuntaan. Suurlähetystö levittää Suomi-tietoutta nettisivuillaan, Facebookissa sekä erilaisten tapahtumien ja julkaisujen avulla.

Team Finland sitoo entistä paremmin yhteen kaikki Suomi-toimijat. Israelin Team Finland-tiimiin kuuluvat suurlähetystö sekä Suomen Israelin kunniakonsulit.

 

Israelin Team Finland -verkoston palveluihin kuuluvat raportointi markkinoiden mahdollisuuksista, yhteyksien luominen, ongelmien ratkaisu sekä yhteistyökumppanuudet.

 

Suurlähetystöllä on mahdollisuus vuokrata tilojaan (pdf 2,80 MB) ajoittain suomalaisten yritysten käyttöön vienninedistämistarkoituksessa.