Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Pass

140 530 ILS

Snabbpass

160 610 ILS

Tillfälligt pass

175 660 ILS

Laissez Passer resedokument

140 530 ILS

Emergency Travel Document ETD

140 530 ILS

Tillfälligt främlingspass

45 170 ILS

Identitetskort

90 340 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 220 ILS

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 110 ILS

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Schengenvisum

80 300 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 640 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 970 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 780 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 2 610 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 860 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 310 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 550 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 820 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 330 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 610 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 860 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 310 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 1 550 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 2 610 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 860 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 700 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 330 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 020 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 910 ILS

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Medborgarskapsanmälan

200 760 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 570 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 380 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 300 ILS

Befrielsenansökan

590 2 230 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 380 ILS

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Intyg av notarius publicus

30 110 ILS

Offentligt köpvittne

160 610 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 150 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 110 ILS