Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Pass

140 540 ILS

Snabbpass

160 620 ILS

Tillfälligt pass

175 680 ILS

Identitetskort

90 350 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 220 ILS

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 230 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 140 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 020 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 820 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 480 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 170 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 590 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 750 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 360 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 050 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 930 ILS

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 780 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 580 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 390 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 310 ILS

Befrielsenansökan

520 2 020 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 390 ILS

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 120 ILS

Offentligt köpvittne

160 620 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 160 ILS