Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Pass

175 650 ILS

Snabbpass

195 720 ILS

Tillfälligt pass

210 780 ILS

Laissez Passer resedokument

175 650 ILS

Emergency Travel Document ETD

195 720 ILS

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 650 ILS

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 650 ILS

Identitetskort

96 350 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 240 ILS

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 110 ILS

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Schengenvisum

80 300 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 ILS

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 440 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 630 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 920 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 740 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 740 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 810 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 770 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 400 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 770 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 290 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 550 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 810 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 770 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 400 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 740 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 810 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 660 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 290 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 000 ILS

D-visum, papperansökan

120 440 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 890 ILS

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 350 ILS

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Medborgarskapsanmälan

220 810 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 550 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 370 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 300 ILS

Befrielsenansökan

690 2 550 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 370 ILS

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Intyg av notarius publicus

30 110 ILS

Offentligt köpvittne

160 590 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 150 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 110 ILS