Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 550 ILS

Snabbpass

160 630 ILS

Tillfälligt pass

175 690 ILS

Laissez Passer resedokument

140 550 ILS

Identitetskort

90 360 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 230 ILS

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 320 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 160 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 140 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 670 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 050 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 860 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 2 730 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 940 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 410 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 620 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 380 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 730 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 940 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 410 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 1 620 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 2 730 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 940 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 780 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 380 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 070 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 950 ILS

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 790 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 590 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 320 ILS

Befrielsenansökan

590 2 330 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 400 ILS

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 120 ILS

Offentligt köpvittne

160 630 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 160 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 120 ILS