Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Pass

140 540 ILS

Snabbpass

160 610 ILS

Tillfälligt pass

175 670 ILS

Laissez Passer resedokument

140 540 ILS

Identitetskort

90 340 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 220 ILS

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 310 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 650 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 990 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 800 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 450 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 880 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 150 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 570 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 840 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 340 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 720 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 340 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 030 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 920 ILS

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 770 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 570 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 380 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 310 ILS

Befrielsenansökan

520 1 990 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 380 ILS

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 110 ILS

Offentligt köpvittne

160 610 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 150 ILS