Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Pass

235 930 ILS

Snabbpass

255 1 010 ILS

Tillfälligt pass

270 1 070 ILS

Laissez Passer resedokument

235 930 ILS

En provisorisk EU-resehandling

255 1 010 ILS

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 930 ILS

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 930 ILS

Identitetskort

60 240 ILS

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 320 ILS

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 280 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 200 ILS

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 120 ILS

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Schengenvisum

80 320 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 160 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 140 ILS

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 280 ILS

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 240 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

255 1 010 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 060 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 1 860 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 930 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 140 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 500 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 1 580 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 730 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 940 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 900 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 500 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 930 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 140 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 780 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 390 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 070 ILS

D-visum, papperansökan

120 470 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 950 ILS

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 380 ILS

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Medborgarskapsanmälan

220 870 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 590 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 320 ILS

Befrielsenansökan

690 2 730 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 400 ILS

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 240 ILS

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 200 ILS

Offentligt köpvittne

160 630 ILS

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 160 ILS

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 590 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 180 ILS