Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Pass

140 570 ILS

Snabbpass

160 650 ILS

Tillfälligt pass

175 710 ILS

Laissez Passer resedokument

140 570 ILS

Identitetskort

90 360 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 230 ILS

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 320 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 160 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 140 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 690 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 100 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 590 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 980 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 260 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 660 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 940 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 410 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 820 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 410 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 090 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 970 ILS

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 810 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 610 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 320 ILS

Befrielsenansökan

520 2 100 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 400 ILS

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 120 ILS

Offentligt köpvittne

160 650 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 160 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 120 ILS