Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Pass

175 580 ILS

Snabbpass

195 650 ILS

Tillfälligt pass

210 700 ILS

Laissez Passer resedokument

175 580 ILS

Emergency Travel Document ETD

175 580 ILS

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 580 ILS

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 580 ILS

Identitetskort

96 320 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 210 ILS

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 100 ILS

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Schengenvisum

80 270 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 130 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 120 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 570 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 730 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 560 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 460 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 600 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 270 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 600 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 170 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 300 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 600 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 270 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 460 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 500 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 170 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 900 ILS

D-visum, papperansökan

120 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 800 ILS

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 320 ILS

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Medborgarskapsanmälan

160 530 ILS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 330 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 270 ILS

Befrielsenansökan

690 2 300 ILS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 330 ILS

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Intyg av notarius publicus

30 100 ILS

Offentligt köpvittne

160 530 ILS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 130 ILS

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 100 ILS