Ambassadens uppgifter

Nina Nordström är Finlands ambassadör i Israel.

Ambassaden ingår i Finlands utrikesdepartement och har bland annat ansvar att befrämja finländska nationella intressen i Israel och att främja  finländska intressen och rättigheter.

Ambassadens uppdrag är bland annat att utveckla Finland’s förbindelser med Israel både bilateralt och som en del av EU.

Vi befrämjar Finsk kultur i Israel genom att organisera kulturella evenemang i samarbete med lokala kontaket. Vårt mål är också att utveckla handel och investeringar. Vi hjälper finska företag att komma in på den israeliska marknaden och hitta partners via Team Finland-nätverket.

Konsulära tjänster ger hjälp till finländare som bor i Israel, till exempel med pass, registrering, identitetsbevis och vårdnadsplikt.

Finland stöder fredsprocessen i Mellanöstern och stöder en tvåstatslösning för att uppnå varaktig fred och välstånd i regionen.