Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Pass

175 610 ILS

Snabbpass

195 680 ILS

Tillfälligt pass

210 730 ILS

Laissez Passer resedokument

175 610 ILS

Emergency Travel Document ETD

175 610 ILS

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 610 ILS

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 610 ILS

Identitetskort

96 340 ILS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 220 ILS

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 100 ILS