Notarius publicus vid ambassaderna

Finlands ambassader och konsulat sköter notarius publicus uppgifter.

Till dessa hör bland annat bestyrka underskrifter och kopior och att utfärda intyg över innehåll i handlingar.