Medborgarskap

Barnets medborgarskap

Ett barn blir finsk medborgare om

  • mamman är finsk medborgare vid barnets födsel
  • pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Barn födda utanför äktenskap

Om ett barn föds utomlands och föräldrarna inte är gifta och bara pappan är finsk medborgare när barnet föds, måste faderskapet först fastställas i den stat barnet är bosatt enligt landets lagstiftning.

Efter det kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande. Du kan lämna in medborgarskapsanmälan till Migrationsverket i Finland eller utomlands till Finlands ambassad, konsulat eller honorärkonsulat. Du kan lämna in anmälan endast om du är barnets officiella vårdnadshavare eller intressebevakare.

Anmälan ska lämnas in personligen och både vårdnadshavaren eller intressebevakaren och barnet måste vara på plats.

Kom ihåg att göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om barn som fötts utomlands.

Medborgarskap genom anmälan eller ansökan

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen genom anmälan eller ansökan. Om du är bosatt utomlands kan du lämna in en anmälan om medborgarskap för ett barn eller ett adoptivbarn, en anmälan om att återfå medborgarskap eller en ansökan om att bli befriad från finskt medborgarskap till en finsk ambassad, ett konsulat eller honorärkonsulat.

Lämna alltid in anmälan eller ansökan personligen. Migrationsverket (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)börjar inte behandla ärendet innan du har betalt behandlingsavgiften.

Närmare information om medborgarskapsfrågor, lagstiftning, expeditionsavgifter och blanketter hittar du på Migrationsverkets webbplats. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat kan automatiskt förlora sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Migrationsverket kontaktar dig om du riskerar att förlora medborgarskapet. Du kan behålla ditt finska medborgarskap om du har en tillräcklig anknytning till Finland. För att förmedla en anmälan om förändrade uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar beskickningen ut en expeditionsavgift.

Närmare information hittar du på Migrationsverkets webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Multimedborgare

Om du är medborgare i flera länder måste du själv ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har i ditt andra hemland. Finlands ambassader och konsulat kan endast betjäna i ärenden som gäller finskt medborgarskap.

Om du som multimedborgare vistas i ditt andra hemland behandlas du enligt lokala lagar som landets egen medborgare. Då är Finlands utrikesministeriums möjligheter att ge konsulär hjälp i allmänhet tämligen begränsade.

Anmälan av dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap

Om en person har ansökt, eller kommer att ansöka enligt födelserätt, medborgarskap i ett annat  land, ska hen informera myndigheterna vid registrering av barnets födsel. Om den dubbla nationaliteten därefter är registrerad, krävs officiella auktoriserade kopior av barnets pass utfärdade av det andra landet, födelseattesten och passet av föräldern som har det andra landets nationalitet.

Att underrätta och uppdatera befolkningsdatasystemet i Finland om ens korrekta medborgarskapsinfo är på ens eget ansvar. Alla ändringar i medborgarskapets status måste registreras i befolkningsdatasystemet genom att lämna in beslutet om medborgarskap i original (eller en officiell auktoriserad kopia) till Finlands Ambassad i Tel Aviv eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland. Beslutet måste vara skrivet på finska, svenska eller engelska.

För mera information: Migrationsverket i Finland (Migri) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland.               

Registrerande av israeliskt medborgarskap i det finska befolkningsdatasystemet

En finsk medborgare som också har israeliskt medborgarskaps ska registrera det israeliska medborgarskapet i det finska befolkningsdatasystemet med följande dokument:

  • Intyg över israeliskt medborgarskap av den israeliska myndigheten i original. Intyget kan fås på engelska på begäran och heter ”Certificate of Attesting Israeli Citizenship.”
  • Kopia av ett pass som är i kraft.

Beviset på medborgarskap och den auktoriserade översättningen bör legaliseras med Apostille stämpel.

Du kan erhålla Apostille stämpel från t.ex. det konsulära departementet av Israels Utrikesministerium i Jerusalem. Andra registrerade tjänstemän som utfärdar Apostille stämpel i Israel kan hittas listade på Israels Inrikesministeriums webbsida.

Mera information om Apostille stämpel (Öppnar nytt fönster)

Registreringsblanketten och alla bilagor postas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI- 68601 Jakobstad eller förs till den konsulära avdelningen vid Finlands Ambassad i Tel Aviv. När du kommer till ambassaden ska du ta med dig ett pass eller ID kort som är i kraft. Alternativt, kan dokumenten postas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i din senaste hemkommun i Finland.

Var vänlig och notera att när ni ansöker om nytt pass behöver medborgarskaps informationen vara uppdaterad i det finska befolkningsdatasystemet.