Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka underskrifter för enskilda finska medborgare eller för utlänningar som bor permanent i Finland om berörda person är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Såvida inte berörda person skriver sitt namn vid beskickningen, bör denne personligen erkänna detta som sin egna.