Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 320 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 160 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 140 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 670 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 050 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 860 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 2 730 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 940 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 410 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 620 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 900 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 380 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 730 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 940 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 410 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 1 620 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 2 730 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 940 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 780 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 380 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 070 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 950 ILS