Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 310 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 650 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 990 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 800 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 450 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 880 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 150 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 570 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 840 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 340 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 720 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 340 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 030 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 920 ILS