Prislista

Avgiften betalas i kontanter med shekel.

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ILS)

Schengenvisum

80 270 ILS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 130 ILS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 120 ILS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ILS

Omprövningsbegäran

170 570 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 730 ILS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 560 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 460 ILS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 600 ILS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 270 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 600 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 170 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 300 ILS

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 600 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 270 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 460 ILS

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 630 ILS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 500 ILS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 170 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 900 ILS

D-visum, papperansökan

120 400 ILS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 800 ILS

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 320 ILS