Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett: Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Registrering av äktenskap i Israel

Finska medborgare i Israel behöver följande dokument för att registrera äktenskapet i det finska befolkningsdatasystemet:

  • Registreringsblankett från den finländska magistraten omsorgsfullt ifylld
  • Vigselattesten i original utfärdad av Israeliska myndighetens folkbokföringsbyrå
  • En officiell legitimerad översättning av vigselattesten ( Översättning till engelska, finska eller svenska)
  • Kopior av båda makars pass

Vigselattesten och den legitimerade översättningen måste båda legaliseras med Apostille stämpel. Apostille stämpel kan fås t.ex. från den konsulära avdelningen vid det israeliska utrikesministeriet i Jerusalem. Andra registratorer som utfärdar Apostille stämpel kan hittas på det israeliska inrikesministeriets webbsida.

Mera information om Apostille stämpel:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41(Länk till en annan webbplats.)

Registreringsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt i varje fält och underskrivas av båda makar. Om en finländsk makes/makas namn ändras efter vigseln, ska du anmäla detta genom att fylla i den bifogade notifieringsblanketten. För mera information om namnändring i samband med  registrering av partnerskap, kontakta din lokala magistrat.

Registreringsblanketten och alla bilagor sänds per post till Jakobstads magistrat i västra Finland (adress: Magistraten i Jakobstad, Enheten i Västra Finland, PO Box 26, FI-68601 Jakobstad, Finland) eller förs till konsulatet vid Finska Ambassaden i Tel Aviv. När du kommer till ambassaden ska du ta med ett pass som är i kraft eller ditt ID-kort. Alternativt, kan dokumenten postas till magistraten i din senaste hemkommun i Finland.