Anslaget för lokalt samarbete stärker utvecklingsländernas civila samhällen

Anslaget för lokalt samarbete (PYM) är ett verktyg för utvecklingssamarbete, som stöder Israels och Finlands bilaterala förhållande, Finlands utvecklingssamarbete och det lokala samhället. Finlands utvecklingspolitiska mål står som grund för anslaget. Projekten ska främja tyngdpunkterna som är definierade i det utvecklingspolitiska programmet.

Genom PYM stöder Ambassaden i Tel Aviv de israeliska medborgarorganisationernas gränsöverskridande projekt, vilkas nyttohavare är palestinier i Västbanken, östra Jerusalem och/eller Gaza. Anslaget består av ungefär 120 000 euro årligen.

Under året 2021-2022 stöder ambassaden i Tel Aviv följande organisationer:

Appleseeds 40 000€

Geneva Initiative 39 987 €

Gisha 40 000€

Hur kan man ansöka om stödet?

Den sista ansökningsperioden var våren 2021.  Ansökningarna ska bedömas enligt hur de möter såväl Finlands utvecklingspolitiska mål och ambassadens insatsområde i PYM. Projektplanen bedöms kvalitet och utförbarhet. I kvalitetskriteriet ingår den människorättsbaserade strategin för utvecklingssamarbete (HRBA) och resultatbaserade styrningen (RBA).

För mera information: ambassadens ställföreträdande beskickningschef Juhana Tuunanen, [email protected] (Öppnar nytt fönster) puh. +972 3 745 6600.