Anslaget för lokalt samarbete stärker utvecklingsländernas civila samhällen

Anslaget för lokalt samarbete (PYM) är ett verktyg för utvecklingssamarbete, som stöder Israels och Finlands bilaterala förhållande, Finlands utvecklingssamarbete och det lokala samhället. Finlands utvecklingspolitiska mål bygger grunden till anslaget. Projekten ska främja tyngdpunkterna som är definierad i det utvecklingspolitiska programmet.

Genom PYM stöder ambassaden i Tel Aviv de israeliska medborgarorganisationers gränsöverskridande projekt, vilkets nyttohavarna är palestinier i Västbanken, östra Jerusalem och/eller Gaza. Anslaget består av ungefär 100 000 euro årligen.

Hur kan man ansöka stödet?

Den sista ansökningsperioden var 2.-31.2.2019. Ansökningarna ska bedömas enligt hur de möter såväl Finlands utvecklingspolitiska mål och ambassads insatsområde i PYM som projektplan kvalitet och utförbarhet. I kvalitetskriterium ingår den människorättsbaserade strategin till utvecklingssamarbete (HRBA) och resultatbaserad styrningen (RBA).

Mera information om ansökningen kan man hitta på engelska sidorna.