Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Registrering av barn födda i Israel

En finsk medborgare som är född i Israel måste registreras i befolkningsdatasystemet i Finland med följande dokument:

  • En omsorgsfullt ifylld registreringsblankett från den lokala magistraten
  • Födelseattesten i original utfärdad av de israeliska myndigheterna. På begäran kan attesten fås på engelska.
  • En auktoriserad och legaliserad översättning av födelseattesten, om originalet är på hebreiska. ( Översättning till engelska, finska eller svenska)
  • Kopior av båda föräldrars pass

Födelseattesten och översättningen måste legaliseras med Apostille stämpel

Du kan erhålla Apostille stämpel från t.ex. det konsulära departementet av Israels Utrikesministerium i Jerusalem. Andra registrerade tjänstemän som utfärdar Apostille stämpel i Israel kan hittas listade på Israels Inrikesministeriums webbsida.

Mera information om Apostille stämpel:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41(Länk till en annan webbplats.)

Registreringsblanketten och alla bilagor postas till Jakobstads Magistrat i västra Finland (adress: Magistraten i Jakobstad, PO Box 26, FI-68601 Jakobstad, Finland) eller förs till den konsulära avdelningen vid Finlands Ambassad i Tel Aviv. När du kommer till ambassaden ska du ta med dig ett pass eller ID kort som är i kraft. Alternativt, kan dokumenten postas till magistraten i din senaste hemkommun i Finland.

Registreringsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt i varje fält och underskrivas. När ett barn registreras vid födseln, måste också dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap registreras i befolkningsdatasystemet. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet.