Finlands ambassadör

Finlands Ambassadör i Israel, Dr. Nina Nordström

Dr. Nina Nordström blev Finlands nya ambassadör i Israel den 1. september 2023. Hon har varit diplomat sedan 1999. Nordström har tidigare tjänstgjort som ambassadör vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg från juli 2019 till augusti 2023. Hon har också tjänstgjort som enhetschef vid människorättspolitiska enheten vid utrikesministeriet i Helsingfors i över fem års tid. 

Foto: Juhana Tuunanen
Foto: Juhana Tuunanen

Ambassadör Nordström har tidigare tjänstgjort vid Finlands ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York, där hon ledde sektionen för utvecklingspolitiska frågor och mänskliga rättigheter samt vid ambassaderna i Tallinn, Stockholm och Bucharest. Ambassadör Nordström har också tjänstgjort vid utrikesministeriets enhet för nedrustning och vapenkontroll.

Vid UNICEFs högkvarter i New York har Nina Nordström arbetat som direktör, med uppdraget att leda den globala organisationens styrelsesekretariat. I Strasbourg var ambassadör Nordström bl.a. ordförande för Europarådets ministerkommittés rapportörsgrupp för mänskliga rättigheter. Hon var också ordförande för partskommittén för Europarådets Istanbul-konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet samt för den lagstadgade kommittén för GRECO, Europarådets främsta anti-korruptionsorgan.

Ambassadör Nordström har flera högre examina i internationell politik och juridik, från Åbo Akademi och London School of Economics, samt en doktorsexamen i juridik (LL.D) i folkrätt från European University Institute i Florens.

Förutom sitt modersmål svenska och det andra hemspråket finska talar ambassadör Nordström flytande engelska och är glad över alla möjligheter att få tala tyska, franska, estniska och italienska. Hon gillar att gå ut i naturen och sköta gamla byggnader vid en släktgård på den finska landsbygden. Sin inspiration hämtar hon i diskussioner med nya människor.