Internationella bortföranden av barn

Det är oftast frågan om ett internationellt bortförande av barn då ett i Finland stadigvarande boende barn under 16 år utan vårdnadshavares tillstånd har förts utomlands eller lämnats där utan att lämnas tillbaka efter att umgängesrätten har upphört.

Om barnet har förts till en stat som anslutit sig till Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) justitieministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) biträder vid utredningen av bortförandet och ger anvisningar om utarbetande av en ansökan om återlämnande.