Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Enligt uppgifter som ambassaden inhämtat, har inte de israeliska registreringsmyndigheterna saklig behörighet att utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis. Israel utfärdar bevis endast till israeliska medborgare eller utländska medborgare som bor i Israel.

Det är inte heller sannolikt att andra motsvarande intyg kan fås av de lokala myndigheterna i Israel.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 171 Kb) (Öppnar nytt fönster)

Addressuppgifter

Det är möjligt att kontrollera adressinformationen för personer som bor i Israel från de öppna och offentliga källorna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Ifall det finns information om personens stavningssätt (translitterering) och om det ytterligare finns en uppfattning om personens bostadsområde är det möjligt att få tag på hans adressinformation. Adressinformationen är endast möjligt att hitta på hebreiska.