Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Enligt uppgifter som ambassaden inhämtat, har inte de israeliska registreringsmyndigheterna saklig behörighet att utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis. Israel utfärdar bevis endast till israeliska medborgare eller utländska medborgare som bor i Israel.

Det är inte heller sannolikt att andra motsvarande intyg kan fås av de lokala myndigheterna i Israel.

 

Printa ut förhindersbevis

 

Addressuppgifter

Det är möjligt att kontrollera adressinformationen för personer som bor i Israel från de öppna och offentliga källorna. Ifall det finns information om personens stavningssätt (translitterering) och om det ytterligare finns en uppfattning om personens bostadsområde är det möjligt att få tag på hans adressinformation. Adressinformationen är endast möjligt att hitta på hebreiska.