Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

I Israel är det möjligt att hantera tjänste- och adressfrågor, antingen själv eller med en befullmäktigad person, i Israels inrikesministeriums befolknings- och invandringsmyndighet PIBA (Population and Immigration Authority PIBA). Från PIBA kan man beställa bland annat födelse-, vigsel- och dödsattest. Även personens anhöriga, som föräldrar, syskon och barn, kan få tillgång till information.

Om det inte är möjligt för släktingarna att vara i direkt kontakt med PIBA, kan de använda en advokat för att få ett ämbetsbetyg. Advokaten måste dock ha en lämplig fullmakt.

Man kan få service på både på hebreiska och engelska, även om hebreiska språkkunskaper oftast behövs. Telefonväxeln fungerar från kl. 08.00 till 16.00, söndag till torsdag. Den automatiska telefontjänstens första skede är på hebreiska. I det andra skedet kan språket väljas på engelska.

Det är möjligt att kontrollera adressinformationen för personer som bor i Israel från de öppna och offentliga källorna. Ifall det finns information om personens stavningssätt (translitterering) och om det ytterligare finns en uppfattning om personens bostadsområde är det möjligt att få tag på hans adressinformation. Adressinformationen är endast möjligt att hitta på hebreiska.

PIBA kontaktinformation

Population and Immigration Authority
Adress: 42 Agripas Street, Jerusalem 9430125
E-post: [email protected]
Telefon: +972 2 629 4666
Telefon (födelseattester): +972 2 629 4442
Fax: +972 2 629 4755