Anmälan av ny adress till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och bor utomlands, ska du skicka en anmälan om ändrade adressuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är viktigt att adressuppgifterna är uppdaterade. Till exempel beslut om befrielse i anslutning till värnplikten liksom också tolkningen av olika överenskommelser grundar sig på de uppgifter om adress och medborgarskap som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan få en anmälan om rösträtt eller en anmälan om risk för medborgarskapsförlust endast om dina adressuppgifter är riktiga i registret.

Du kan anmäla en ändrad adress utomlands antingen direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Finland eller till en finsk beskickning.

Namnändring i Israel

Att ändra stavning av namn

Stavningen av en dubbel medborgares namn kan vara olika i det finska och israeliska passet p.g.a. translitteration. Eftersom stavningen måste vara den samma i båda passen, rekommenderas att man lämnar in ett notifieringsformulär för ändring av namnets stavning till den lokala magistraten.

Ändring av stavning av namn måste lämnas in till den lokala magistraten med följande bilagor:

  • En kopia av det israeliska passet auktoriserad av Ambassaden
  • Registreringsblankett för ändring av namnets stavning från den lokala magistraten

Dokumenten postas till Jakobstads Magistrat i västra Finland (adress: Magistraten i Jakobstad, PO Box 26, FI-68601 Jakobstad, Finland) eller förs till den konsulära avdelningen vid Finlands Ambassad i Tel Aviv. När du kommer till Ambassaden ska du ta med ett pass som är i kraft eller ditt ID-kort. Alternativt, kan dokumenten postas till magistraten i din senaste hemkommun i Finland.