Israel: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

  • Resedokument/Travel document

Resedokument som accepteras av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass  (Official duty passport)
  • Resedokument/Travel document
  • Resedokument som utfärdats i stället för nationellt pass (Travel Document in lieu of National Passport)
  • Sjömanspass /Seaman's book (tjänstgöring)