Osoitteenmuutoksesta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja asut ulkomailla, sinun on lähetettävä Digi- ja väestötietovirastoon ilmoitus osoitetietojesi muuttumisesta.

On tärkeää, että osoitetiedot ovat ajan tasalla. Esimerkiksi asevelvollisuuteen liittyvät vapautuspäätökset samoin kuin sopimustulkinnat perustuvat väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoihin. Voit saada ilmoituksen äänioikeudesta tai ilmoituksen uhasta menettää kansalaisuus vain, jos osoitetietosi ovat rekisterissä oikein.

Voit ilmoittaa ulkomailla tapahtuneesta osoitteenmuutoksesta joko suoraan Suomeen Digi- ja väestötietovirastoon (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)tai edustustoon. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Nimen kirjoitusasun muuttaminen

Kaksoiskansalaisen nimen kirjoitusasu voi olla erilainen Suomen ja Israelin passeissa translitteroinnista johtuen. Koska kirjoitusasun tulee olla sama molemmissa passeissa, tällaisessa tapauksessa on hyvä tehdä nimenkorjausilmoitus digi- ja väestötietovirastoon.

Nimen kirjoitusasun muuttaminen tehdään toimittamalla digi- ja väestötietovirastoon seuraavat asiakirjat:

  • Edustuston vahvistama kopio Israelin passista
  • Kirjallinen nimenkorjauspyyntö

Asiakirjat toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi, sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi digi- ja väestötietovirastoon.

Nimenmuutos

Kaksoiskansalainen voi myös pyytää nimensä muuttamista Israelin passin mukaiseksi, jos henkilöllä on käytössä heprealainen nimi Israelissa. Nimenmuutos on maksuton ja muutos merkitään Suomen väestötietojärjestelmään päätöksen antopäivästä lähtien. Maksullista nimenmuutoshakemusta ei tarvitse tehdä.

Nimenmuutosta varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • Alkuperäinen, apostille-leimalla laillistettu nimenmuutospäätös Israelin sisäministeriöstä
  • Virallinen laillistettu käännös nimenmuutospäätöksestä, jos alkuperäinen on heprean kielinen (Käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi). Käännös on myös laillistettava apostille-leimalla.
  • Edustuston vahvistama kopio Israelin passista
  • Kirjallinen nimenkorjauspyyntö selvityksineen allekirjoitettuna

Nimenmuutospäätös ja virallinen käännös on laillistettava apostille-leimalla. Leima tulee olla niin alkuperäisessä todistuksessa kuin myös virallise alkuperäisessä käännöksessä. Apostille-leiman Israelissa saa Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Lista muista Apostille-leimoja myöntävistä henkikirjoittajista Israelissa löytyy Israelin sisäministeriön hepreankielisiltä sivuilta.

Lisätietoa apostille-laillistuksesta:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Jos asiakas lähettää maistraattiin vain edustuston vahvistaman passikopion ja nimenkorjauspyyntölomakkeen, nimenmuutos voidaan merkitä alkavaksi vain passin myöntämispäivästä.

On suositeltavaa, että asiakas toimittaa digi- ja väestötietovirastoon myös laillistetun nimenmuutospäätöksen sekä laillistetun käännöksen asiakirjasta, jolloin muutos merkitään alkamaan päätöksen päivämäärästä.

Asiakirjat toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi digi- ja väestötietovirastoon.

Lisätietoa 

Digi- ja väestötietovirasto https://dvv.fi/nimen-muuttaminen-ulkomailla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)