Team Finland i Sydafrika

Samarbete mellan Finland och Sydafrika

Finland offentliggjorde landets Afrikastrategi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i mars 2021. Dokumentet omfattar de strategiska prioriteringarna i Finlands Afrikapolitik. Det ger Finland riktlinjer för att utveckla och fördjupa förbindelser med afrikanska länder, Afrikanska unionen (AU) och regionala organisationer under de närmaste åren. I strategin betonas vikten av att stärka ömsesidigt fördelaktiga politiska och ekonomiska förbindelser.

Team Finland i Sydafrika

Nätverket Team Finland i Sydafrika består av handelsteamet vid Finlands ambassad i Pretoria och Business Finland i Johannesburg. Målet med Team Finland-nätverket är att öka handeln mellan Finland och Sydafrika och att locka nya finska företag till den sydafrikanska marknaden och investeringar från Sydafrika till Finland. Vi fokuserar främst på sektorer som hänger ihop med den digitala ekonomin – IKT, artificiell intelligens, cybersäkerhet, finansteknik, utbildning och kompetensutveckling – samt grön ekonomi och jordbruk.

Vi erbjuder finska företag rådgivningstjänster som information om marknadsmöjligheter och regelverket. 

Vi kan hjälpa dig att öppna dörrar genom att knyta kontakter med lokala myndigheter och ordna prestigetjänster. Genom att delta i handelsdelegationer får du insyn i och tillgång till lokala företag, myndigheter och media. Ambassaden eller ambassadörens bostad kan användas för nätverks- eller marknadsföringsaktiviteter. 

Vi hjälper finska företag att etablera framgångsrika affärspartnerskap. Detta inkluderar identifiering av möjligheter och leads, nätverksintroduktioner, marknadsinsikter och feedback om strategier för marknadsinträde. Vi stödjer även innovationssamarbeten och FoU mellan finska och sydafrikanska företag och universitet.

Vi har ett nära samarbete med finska företag för att främja bilden av Finland i Sydafrika.

Business Finland’s Mega Opportunities

Syftet med Mega Opportunities-arbetet är att skapa möjligheter till ekosystemiska gemensamma erbjudanden inom sektorer där Finland har ett exceptionellt värde att erbjuda offentliga och privata partner globalt. De gemensamma erbjudandena kombinerar erfarenhet och expertis inom den offentliga sektorn med individuella värdeförslag för att bilda ett fullständigt erbjudande från början till slut.

Mer information finns på målsidan Mega Opportunities(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kontaktinformation

Vi uppmuntrar alla finska företag som är intresserade av Sydafrika, Botswana, Mauritius eller Lesotho, och de som redan är verksamma på dessa marknader, att kontakta antingen ambassaden eller Business Finland-kontoret i Johannesburg. Vi hjälper dig gärna att utöka din verksamhet och finska export!

Kontaktpersoner för Team Finland i Sydafrika

Finlands ambassad, Pretoria:
Ambassadör Anne Lammila, Landschef för Team Finland
Liisa-Maija Harju, ställföreträdande uppdragschef
Tuija Pulkkinen, kommersiell rådgivare, samordnare för Team Finland
Iina Soiri, utbildnings- och vetenskapsrådgivare, expert för Team Finland Knowledge
Marko Saarinen, biståndspolitisk rådgivare (grön ekonomi)
Rui Nozes, kommersiell rådgivare
Masego Polo, Team Finland koordinator

+27-12-343 0275/6
[email protected]

Business Finland, Johannesburg:
Mr Tagara Hove, senior rådgivare, Mega Opportunities
Mr Camilo Ramada, senior rådgivare

+27-11- 881 5530 & 5449
[email protected]

Anmäl dig till Team Finlands nyhetsbrev för Sydafrika

Digital ekonomi och den fjärde industriella revolutionen (4IR)

Finland har globalt erkänd expertis inom innovativ teknik, inklusive konnektivitet, artificiell intelligens, maskininlärning, datavetenskap, IoT och cybersäkerhet. I Sydafrika erbjuder Finland automationsexpertis och automationsteknik för sektorer som gruvdrift, hälsa, energi och infrastruktur. Finland stöder också initiativ som Nokia-drivna Forge Academy ( pressmeddelande(Länk till en annan webbplats.)) för den fjärde industriella revolutionen. Akademins mål är att överbrygga den digitala kompetensklyftan, återuppfinna framtida teknikutveckling och stödja innovations- och entreprenörskapsekosystem i Sydafrika.

Grön ekonomi

Finland är en global föregångare i övergången till cirkulär ekonomi. Finland erbjuder innovativ teknik och expertis inom områden som avfall till energi, bioenergi, automatiserade system för insamling av avfall, automatiserade återvinningsmaskiner, vattenhantering, rening av avloppsvatten och lösningar för återanvändning av vatten.

Finland lanserar i samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken en ny facilitet för tekniskt och ekonomiskt stöd för utveckling av den cirkulära ekonomin i Afrika. Faciliteten kommer att stödja arbetet i African Circular Economy Alliance, där Sydafrika är en av grundarna, samt stimulera den privata sektorns insatser för att övergå till cirkulär ekonomi.

Finlands ambassad är stolta över att tillkännage tre nya finansieringspartnerskap (2021-2024) i Sydafrika för att stödja innovativa nystartade företag inom cirkulär ekonomi. WomHub arbetar med kvinnliga entreprenörer inom innovation och skapande av arbetstillfällen inom cirkulär ekonomi, ICLEI Africa och LaunchLab påskyndar innovation inom cirkulär ekonomi med anknytning till livsmedel, klimat och hälsa, och Fetola arbetar med små och medelstora företag för att påskynda deras tillväxt och utveckling inom cirkulär ekonomi.

För mer information om ambassadens stöd till nav för cirkulär ekonomi.

Utbildning och kompetensutveckling

Finlands expertis inom småbarnspedagogik, grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial utbildning är globalt erkänd. I Sydafrika erbjuder finska utbildningsföretag den senaste pedagogiken och program för kompetensutveckling. Detta inkluderar kompetensutveckling inom teknik, utbildningsleverans, skogsbruk och miljö, hälsa, kommunikation samt för lärare och ledarskapsutbildningar. Det finns ett särskilt intresse för digitalisering och nya inlärningsrutiner, lärarutbildning och hur man bättre kopplar studier till det förändrade arbetslivets krav.

Arbetet i Team Finland-nätverket i Sydafrika kompletteras av en expert från Team Finland Knowledge (TFK)(Länk till en annan webbplats.) som är baserad på Finlands ambassad i Pretoria. TFK-experten arbetar intensivt med klusterprogrammet Education Finland(Länk till en annan webbplats.)  som sammanför finsk utbildningskunskap.

För mer information om Team Finland Knowledge(Länk till en annan webbplats.) och samarbete inom vetenskap och forskning 

Jord- och skogsbruk

Nätverket Team Finland i Sydafrika underlättar export av finska livsmedelsprodukter samt innovation i hela värdekedjan för jordbruket, inklusive lösningar för vatten- och jordbruksteknik. När det gäller jordbruksproduktion och livsmedel lutar handelsbalansen mellan våra länder starkt till förmån för Sydafrika. Finländarna älskar särskilt de sydafrikanska vinerna och frukterna, men sydafrikanska konsumenter skulle säkert också uppskatta de finska smakerna. De viktigaste exportprodukterna från Finland inom sektorn är spannmål, främst havre och foderingredienser.

Ambassadens jordbruksrådgivare och Finlands jord- och skogsbruksministerium stöder starkt kontakt med de sydafrikanska myndigheterna för att möjliggöra marknadstillträde för animaliska livsmedel, vilket i sin tur kommer att öppna marknaderna för ett större utbud av produkter.

Nätverket Team Finland fortsätter att utforska nya möjligheter inom jordbrukssektorn i allmänhet, i linje med branschorganisationer i Finland, som har identifierat möjligheter i hela livsmedelssystemet på den afrikanska kontinenten.

Inom skogssektorn utvecklas nya marknadsmöjligheter genom kompetensutveckling, skogsbruk och sydafrikanska skogsintressenters deltagande i finska företag.

För mer information om forskningssamarbete inom områdena jordbruk, vatten och skogsbruksforskning