Finland i Sydafrika

De diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Sydafrika upprättades den 7 januari 1949. Den första ambassadören utnämndes år 1991. Det politiska läget har påverkat hur nära förbindelserna har varit. Finland verkade aktivt för att avskaffa apartheid och deltog i handelsblockaden under åren 1987–1991. De officiella förbindelserna började återuppbyggas aktivt efter det första demokratiska valet 1994. Tack vare detta har den politiska dialogen blivit intensivare och handelsutbytet har ökat.

Finlands ambassad i Pretoria har i uppgift att främja Finlands nationella intressen utomlands och att bevaka finländarnas intressen och rättigheter i Sydafrika. Ambassaden tar hand om kontakten mellan de finländska och sydafrikanska myndigheterna och gör Finland och dess styrkor kända i Sydafrika, men även i de s.k. biackrediteringsländerna, dvs. Botswana, Lesotho och Mauritius.

Även Business Finland har ett kontor i Johannesburg i Sydafrika. Business Finland erbjuder finländska företag tjänster för internationalisering och finansiering av innovationer.

Sällskapet Suomi-Etelä-Afrikka-seura har varit verksamt sedan 1990. Sällskapet ordnar diskussionsmöten och kulturevenemang och deltar i olika evenemang i huvudsak i Finland.

På Facebook finns flera grupper för finländare, bland annat Suomalaiset Etelä-Afrikassa (Finländare i Sydafrika) och Kapin suomalaiset (Finländare i Kapstaden).