Finland och Sydafrika

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 15 maj 1949.