Finland och Sydafrika

Diplomatiska förbindelser knöts den 15 maj 1949.