Digital ekonomi och den fjärde industriella revolutionen (4IR)

Finland har globalt erkänd expertis inom innovativ teknik, inklusive konnektivitet, artificiell intelligens, maskininlärning, datavetenskap, IoT och cybersäkerhet. I Sydafrika erbjuder Finland automationsexpertis och automationsteknik för sektorer som gruvdrift, hälsa, energi och infrastruktur. Finland stöder också initiativ som Nokia-drivna Forge Academy ( pressmeddelande(Länk till en annan webbplats.)) för den fjärde industriella revolutionen. Akademins mål är att överbrygga den digitala kompetensklyftan, återuppfinna framtida teknikutveckling och stödja innovations- och entreprenörskapsekosystem i Sydafrika.