Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Födelseregistrering i Sydafrika

Myndighet for digitalisering och Befolkningsdata (DVV) registerar till befolkningsdatasysteemet. I princip anmäla DVV direct. Se anvisningar från deras websidor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om du lämnar registreringen till ambassad i Pretoria, ambassaden tar ut en avgift (30 euro) för överföring av registreringen  till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. Om du gör registreringen via ambassaden, vänligen lämna in följande dokument:

– en ifylld anmälningsblankett
– en "unabridged" födelseattest i original utfärdad av de sydafrikanska myndigheterna med ett Apostille-intyg från det sydafrikanska utrikesministeriet som bilaga.  
– kopior av föräldrarnas pass
- betalningskvitto 

Det är inte möjligt att ansöka finskt pass för barnet innan DVV bekräftar registrering i Finlands befolkningsregister och skickar personbeteckningen.