Team Finland -verkosto Etelä-Afrikassa

Team Finland Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan Team Finland -verkostossa ovat mukana Suomen Pretorian -suurlähetystön kaupallisia ja taloudellisia asioita hoitava tiimi sekä Business Finlandin edustajat Johannesburgissa.

Team Finland -verkoston tavoitteena on lisätä Suomen ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, tukea ja auttaa suomalaisia ​​yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Etelä-Afrikan markkinoista sekä houkutella investointeja Etelä-Afrikasta Suomeen. 

Tuemme suomalaisia ​​yrityksiä onnistuneiden liikekumppanuuksien luomisessa. Tähän sisältyy kaupallisten mahdollisuuksien ja suomalaisten yritysten tarjonnasta ja osaamisesta kiinnostuneiden tahojen tunnistaminen, verkostoituminen, markkinakatsaukset ja jo markkinoilla olevien yritysten näkemykset parhaista markkinoille tulon strategioista. Tuemme myös innovaatioyhteistyötä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa suomalaisten ja eteläafrikkalaisten yritysten ja yliopistojen välillä.

Järjestämme yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistäviä matkoja, joiden avulla yritykset saavat näkyvyyttä sekä mahdollisuuden tutustua paikallisiin yrityksiin, viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin. Suurlähetystössä ja suurlähettilään residenssissä on mahdollista järjestää tilaisuuksia, jonne yritykset voivat kutsua kontaktejaan ja edistää kaupallisia tavoitteitaan.

Tarjoamme suomalaisille yrityksille neuvontapalveluja, kuten tietoa markkinoille pääsystä ja sääntely-ympäristöstä sekä muita tietopalveluja. Autamme verkostoitumisessa ja pystymme avaamaan ovia yrityksille, jotka haluavat tulla Etelä-Afrikan markkinoille. Kauttamme yritykset saavat kontaktit paikallisiin viranomaisiin. Tarjoamme myös arvovaltapalveluja.

Team Finlandin tavoitteet Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan Team Finland -verkosto pyrkii vahvistamaan kuvaa Suomesta johtavana osaamiseen ja innovaatioon panostavana taloutena, jossa luodaan uusia älykkäitä ratkaisuja 21. vuosisadan tarpeisiin. Maakuvatyöllä ja suomalaisen osaamisen ja vahvuuksien viestimisellä pyritään luomaan suotuisaa toimintaympäristöä Team Finland -verkoston toiminnalle sekä investointien että kaupan alalla.

Vahvasti kasvava Etelä-Afrikan markkina tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Etelä-Afrikan Team Finland tunnistaa trendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia, auttaa yrityksiä markkinoillepääsyssä ja suhteiden luomisessa sekä maassa toimimisessa ilmenevien haasteiden ylittämisessä.

Keskitymme työssämme sektoreihin, joissa suomalaisten yritysten tarjonta ja Etelä-Afrikan kysyntä kohtaavat parhaiten. Näitä ovat energia ja vihreä siirtymä, älykäs kaivosteollisuus, kiertotalous, digitalisaatio ja 4IR teknologiat, ruoka ja maatalous sekä koulutus ja osaamisen kehittäminen.

Suomi julkaisi Afrikka-strategiansa(Linkki toiselle verkkosivustolle) maaliskuussa 2021. Asiakirjassa esitellään Suomen Afrikan-politiikan strategiset painopisteet. Suomi haluaa kehittää ja syventää suhteitaan Afrikan maihin, Afrikan unioniin (AU) ja alueellisiin järjestöihin lähivuosina. Poliittisten ja taloudellisten suhteiden vahvistaminen hyödyttää niin Suomea kuin Afrikkaakin.

Team Finland yhteyshenkilöt Etelä-Afrikassa

Suomen suurlähetystö, Pretoria
+27-12-343 0275/6
[email protected]

Anne Lammila
Suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Team Finland -maajohtaja

Marjaana Hyppönen
Edustuston päällikön sijainen

Tuija Pulkkinen (yritysten ensisijainen kontakti)
Erityisasiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta

Rui Nozes
Kaupallinen neuvonantaja

Iina Soiri
Erityisasiantuntija, tiede ja korkeakoulutus

Jenni Kiilholma
Erityisasiantuntija, maatalous ja ruoka

Marko Saarinen
Erityisasiantuntija, kehityspolitiikka            

Masego Polo
Team Finland assistentti

 

Business Finland, Johannesburg
+27-11- 881 5530 & 5449
[email protected]

Tagara Hove
Senior Advisor, International Business Innovations projects

Camilo Ramada
Senior Advisor

 

Tilaa englanninkielinen Team Finland South Africa –uutiskirje

Seuraa meitä myös:
LinkedIn(Linkki toiselle verkkosivustolle)issa ja Twitter(Linkki toiselle verkkosivustolle)issä

Etelä-Afrikka – mahdollisuuksien maa

Etelä-Afrikka on monien mahdollisuuksien maa. Se on Afrikan mantereen teollistunein ja teknologisesti kehittynein talous, joka tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevina vuosina. Maa on investoimassa muun muassa energiatehokkuusratkaisuihin, satamien logistiikkaan, uusien kaupunkien ja kaivosten rakentamiseen käyttämällä teknologisesti ja ympäristön kannalta älykkäitä ratkaisuja.

Etelä-Afrikan investointi-ilmapiiri on hyvä. Maassa on hyvin kehittynyt infrastruktuuri, maailmanluokan rahoituspalvelut ja kohtuulliset työvoimakustannukset. Yhteydet mantereen muille markkinoille ovat hyvät. Pääsy Etelä-Afrikan markkinoille onnistuu parhaiten yhteistyöllä - paikallisen yhteistyökumppanin kanssa tai toimimalla osana laajempaa ekosysteemiä. Etelä-Afrikka toimii hyvänä referenssimarkkinana ja porttina myös muualle Afrikkaan.

Me Team Finlandissa tunnemme kohdemarkkinamme rakenteen ja tarpeet. Tarjoamme asiantuntemuksemme ja tukemme suomalaisyritysten käyttöön. Meillä on kattavat verkostot ja voimme järjestää tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Toimintamme painopistealueet ovat niitä toimialoja, jotka tarjoavat kiinnostavimpia mahdollisuuksia suomalaisten yritysten osaamiselle.  Näitä ovat

  • Energia ja vihreä siirtymä
  • Kaivosteollisuus ja älykkäät ratkaisut
  • Kiertotalous ja uudet ratkaisut sekä yksityiselle että julkiselle sektorille
  • Ruoka ja maatalous ja erityisesti kestävää kehitystä tukevat ratkaisut
  • Digitalisaatio, 4IR teknologiat ja niiden hyödyntäminen teollisuudessa kaikilla aloilla
  • Osaamisen kehittäminen, erityisesti ammatillisen osaamisen kehittäminen edellä mainittujen ratkaisujen toteuttamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi.

Lue lisää markkinamahdollisuuksista(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Kannustamme kaikkia Etelä-Afrikasta, Botswanasta, Mauritiuksesta tai Lesothosta kiinnostuneita suomalaisia ​​yrityksiä ja näillä markkinoilla jo toimivia yrityksiä ottamaan yhteyttä joko suurlähetystöön tai Business Finlandin toimistoon Johannesburgissa. Autamme mielellämme teitä löytämään uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia täällä mahdollisuuksien maanosassa!