Team Finland -verkosto Etelä-Afrikassa

Yhteistyö Suomen ja Etelä-Afrikan välillä

Suomi julkaisi Afrikka-strategiansa(Linkki toiselle verkkosivustolle) maaliskuussa 2021. Asiakirjassa esitellään Suomen Afrikan-politiikan strategiset painopisteet. Suomi haluaa kehittää ja syventää suhteitaan Afrikan maihin, Afrikan unioniin (AU) ja alueellisiin järjestöihin lähivuosina. Poliittisten ja taloudellisten suhteiden vahvistaminen hyödyttää niin Suomea kuin Afrikkaakin.

Team Finland Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan Team Finland -verkostossa ovat mukana Suomen Pretorian-suurlähetystön kaupallisia ja taloudellisia asioita hoitava tiimi sekä Business Finlandin edustajat Johannesburgissa. Team Finland -verkoston tavoitteena on lisätä Suomen ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, tukea ja auttaa suomalaisia ​​yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Etelä-Afrikan markkinoista sekä houkutella investointeja Etelä-Afrikasta Suomeen. Keskitymme työssämme sektoreihin, joissa suomalaisten yritysten tarjonta ja Etelä-Afrikan kysyntä kohtaavat parhaiten. Näitä ovat digitaalitalous ml. tieto- ja viestintätekniikka, tekoäly, kyberturvallisuus, rahoitusteknologiat (FinTech); koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä vihreä talous, maatalous ja elintarvikeala.

Tarjoamme suomalaisille yrityksille neuvontapalveluja, kuten tietoa markkinoille pääsystä ja sääntely-ympäristöstä sekä muita tietopalveluja.

Pystymme avaamaan ovia yrityksille, jotka haluavat tulla Etelä-Afrikan markkinoille. Kauttamme yritykset saavat kontaktit paikallisiin viranomaisiin. Tarjoamme myös arvovaltapalveluja. Järjestämme yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistäviä matkoja, joiden avulla yritykset saavat näkyvyyttä sekä mahdollisuuden tutustua paikallisiin yrityksiin, viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin. Suurlähetystössä ja suurlähettilään residenssissä on mahdollista järjestää tilaisuuksia, jonne yritykset voivat kutsua kontaktejaan ja edistää kaupallisia tavoitteitaan. Tuemme suomalaisia ​​yrityksiä onnistuneiden liikekumppanuuksien luomisessa. Tähän sisältyy kaupallisten mahdollisuuksien ja suomalaisten yritysten tarjonnasta ja osaamisesta kiinnostuneiden tahojen tunnistaminen, verkostoituminen, markkinakatsaukset ja jo markkinoilla olevien yritysten näkemykset parhaista markkinoille tulon strategioista. Tuemme myös innovaatioyhteistyötä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa suomalaisten ja eteläafrikkalaisten yritysten ja yliopistojen välillä.

Teemme tiivistä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa edistääksemme Suomen tunnettuutta ja myönteistä maakuvaa Etelä-Afrikassa ja muualla eteläisessä Afrikassa.

Business Finland, Mega Opportunities

Mega Opportunities(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -työn tavoitteena on vauhdittaa laajempien liiketoimintamahdollisuuksien avautumista eteläisen Afrikan markkinoilla suomalaisille toimijoille. Olennaista on kansainvälisten rahoittajien ja muiden tarvittavien kumppanien kytkeminen työhön. Verkostoihin ja yhteisiin etuihin perustuva ekosysteeminen lähestymistapa parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tehdä innovaatioita, kasvaa ja menestyä eteläisen Afrikan markkinoilla. Se hyödyttää myös rahoittajia ja asiakkaita, joille pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.

Yhteystiedot

Kannustamme kaikkia Etelä-Afrikasta, Botswanasta, Mauritiuksesta tai Lesothosta kiinnostuneita suomalaisia ​​yrityksiä ja näillä markkinoilla jo toimivia yrityksiä ottamaan yhteyttä joko suurlähetystöön tai Business Finlandin toimistoon Johannesburgissa. Autamme mielellämme teitä löytämään uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia täällä mahdollisuuksien maanosassa!

Team Finland -yhteyshenkilöt Etelä-Afrikassa

Suomen suurlähetystö, Pretoria
Anne Lammila, suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Team Finland -maajohtaja
Marjaana Hyppönen, edustuston päällikön sijainen
Tuija Pulkkinen, erityisasiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta, Team Finland -koordinaattori
Iina Soiri, erityisasiantuntija, tiede ja korkeakoulutus
Marko Saarinen, erityisasiantuntija, kehityspolitiikka
Jenni Kiilholma, erityisasiantuntija, maatalous ja ruoka
Rui Nozes, kaupallinen neuvonantaja
Masego Polo, Team Finland assistentti

+27-12-343 0275/6
[email protected]

Business Finland, Johannesburg:
Tagara Hove, Senior Adviser, Mega Opportunities
Camilo Ramada, Senior Adviser

+27-11- 881 5530 & 5449

[email protected]

Tilaa englanninkielinen Team Finland South Africa –uutiskirje

 

Digitalous ja neljäs teollinen vallankumous (4IR)

Suomi on maailmanlaajuisesti tunnettu asiantuntemuksestaan innovatiivisten teknologioiden saralla, mukaan lukien tekoäly, koneoppiminen, datatiede, esineiden internet ja kyberturvallisuus. Etelä-Afrikassa Suomi tarjoaa automaatio-osaamista ja -teknologiaa muun muassa kaivos-, terveys-, energia- ja infrastruktuurisektoreille. Suomi tukee myös ​​4IR-aloitteita, joista esimerkkinä Nokian tukema Forge Academy (lue lisää englanninkielisestä lehdistötiedotteesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)) Akatemian tavoitteena on pienentää digitaalisten taitojen kuilua, kehittää tulevaisuuden teknologiaosaamista ja tukea innovaatioiden ja yrittäjyyden ekosysteemiä Etelä-Afrikassa.

Vihreä talous

Suomi on kiertotalouteen siirtymisen globaali edelläkävijä. Suomi tarjoaa innovatiivista teknologiaa ja asiantuntemusta eri aloilla, muun muassa jätteestä energiaksi –ratkaisujen, bioenergian, jätteen automatisoitujen keräysjärjestelmien, automatisoitujen kierrätyskoneiden, vesihuollon, jäteveden käsittelyn ja veden uudelleenkäytön parissa.

Suomi lanseeraa yhteistyössä Afrikan kehityspankin ja Pohjoismaisen kehitysrahaston kanssa uuden teknisen avun ja taloudellisen tuen järjestelmän kiertotalouden kehittämiseksi Afrikassa. Järjestelmä tukee Afrikan kiertotalousallianssin työtä, jossa Etelä-Afrikka on perustajajäsen, ja kannustaa yksityisen sektorin pyrkimyksiä siirtyä kiertotalouteen.

Suomen suurlähetystö rahoittaa kolmea innovatiivista kiertotalouden parissa työskentelevää toimijaa rahoituskaudella 2021 – 2024. Toimijat tukevat eteläafrikkalaisten start-up yritysten toimintaa.   WomHub työskentelee naisyrittäjien kanssa innovaatioiden ja työpaikkojen luomiseksi kiertotaloudessa; ICLEI Africa ja LaunchLab vauhdittavat kiertotalouden innovaatioita liittyen elintarvikkeisiin, ilmastoon ja terveyteen. Fetola tekee yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa kiihdyttääkseen niiden kasvua ja kehitystä kiertotaloudessa.

Lisätietoja suurlähetystön tuesta kiertotalouden keskuksille.

Koulutus ja tietotaitojen kehittäminen

Suomi on maailmankuulu asiantuntemuksestaan varhaiskasvatuksessa sekä perus-, toisen ja kolmannen asteen koulutuksessa. Etelä-Afrikassa suomalaiset koulutusyritykset tarjoavat uusinta pedagogiaa ja ammattitaidon kehittämiseen tarkoitettuja ohjelmia. Tähän sisältyy tietotaitojen kehittäminen mm. tekniikan, koulutuksen, metsätalouden ja ympäristön, terveydenhuollon, viestinnän aloilla sekä opettajien ja johtajien koulutus. Erityistä kiinnostusta kohdistuu digitalisaatioon ja uusiin oppimiskäytäntöihin, opettajien koulutukseen ja siihen, miten opinnot voidaan paremmin yhdistää muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Team Finland -verkoston työtä Etelä-Afrikassa täydentää Team Finland Knowledge (TFK) -asiantuntija(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), joka toimii Suomen suurlähetystössä Pretoriassa. TFK -asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä Education Finland(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -ohjelman kanssa, joka kokoaa yhteen suomalaista koulutusosaamista.

Lisätietoja Team Finland Knowledge -verkostosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä tiede- ja tutkimusyhteistyöstä.

Maa- ja metsätalous

Etelä-Afrikassa toimiva Team Finland -verkosto tukee suomalaisten elintarvikkeiden vientiä sekä innovaatioita koko maatalouden arvoketjussa, vesi- ja maatalousteknologiaratkaisut mukaan lukien. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta maidemme välinen kauppatase on voimakkaasti Etelä-Afrikan eduksi. Suomalaiset rakastavat erityisesti eteläafrikkalaisia ​​viinejä ja hedelmiä, mutta eteläafrikkalaiset kuluttajat arvostaisivat varmasti myös suomalaisia ​​makuja. Alan tärkeimmät vientituotteet Suomesta ovat vilja, pääasiassa kaura, ja rehun ainesosat.

Suurlähetystön maatalouden erityisasiantuntija sekä Suomen maa- ja metsätalousministeriö tukevat yhteistyötä Etelä-Afrikan viranomaisten kanssa eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoille pääsyn mahdollistamiseksi, mikä puolestaan ​​avaa markkinoita suuremmalle tuotevalikoimalle.

Team Finland -verkosto jatkaa uusien mahdollisuuksien selvittämistä maataloussektorilla yhteistyössä suomalaisten teollisuusjärjestöjen kanssa, jotka ovat tunnistaneet mahdollisuuksia koko Afrikan mantereen elintarvikejärjestelmässä.

Metsäsektorin uusia markkinamahdollisuuksia on kehitteillä ammattitaidon kehittämisen ja metsänhoidon parissa, yhteistyössä Etelä-Afrikan metsäalan sidosryhmien ja suomalaisyritysten kanssa.

Lisätietoja tutkimusyhteistyöstä maatalouden, vesi- ja metsätalouden tutkimuksessa.